מדדים להערכת אתרים לשימוש אקדמי

 

מדדים להערכת אתרים לשימוש אקדמי - מצגת זו תסייע לך להעריך אתרי אינטרט לשימוש אקדמי ולקבוע את איכותם.