עדכונים על פרסומים חדשים בספריה

 

הגדרת התראות RSS ודוא"ל באמצעות חיפוש אחד

בממשק חיפושאחד אפשר להגדיר שאלת חיפוש ולקבל התראות אמצעות דוא"ל או RSS בכל פעם שיש תוצאות חדשות (ספרים, מאמרים או סרטים חדשים באותו נושא).

את העדכונים אפשר לקבל בשתי דרכים: RSS ודוא"ל.

ההגדרה באמצעות RSS מתאימה לעבודה על אותו מחשב. ז"א אם הגדרתי RSS באמצעות מחשב מסויים, אוכל לראות את ההתראות רק באותו מחשב.

הגדרה באמצעות דוא"ל אפשר להגדיר לאיזה כתובת שרוצים.

איך מגדירים?

  • לבצע את החיפוש
  • להקליק: שמירה של החיפוש שלי - בתפריט הימני למעלה.
  • להיכנס לחשבון משתמש ולבחור בלשונית "חיפושים"
  • להגדרת התראה באמצעות דוא"ל: להקליק על "עדכן", לתת שם לחיפוש, ולכתוב כתובת דוא"ל.
  • להגדרת התראת RSS : להקליק על הצלמית הכתומה RSS
  • במסך שנפתח להקליק: Submit query - Updade my screen automatically   
  • במסך שנפתח לקבוע שם להתראה. אפשר לארגן את ההתראות בתוך תיקיות.
  • להקליק susbscribe""
  • לקריאת העדכונים - כשנמצאים בדפדפן, להקליק על הכוכבית בפינה הימנית למעלה של המסך