Refworks - ניהול ציטוטים

 

Refworks הינה תוכנה המנהלת את תהליך המחקר /כתיבת העבודה, ובאמצעותה ניתן ליצור מאגר ידע
אישי המורכב מציטוטים וקבצים בטקסט מלא.
בנוסף, באמצעות תוכנה זו ניתן להפיק רשימה ביבליוגרפית – בכל סגנון ציטוט או רישום ביבליוגרפי שנבחר.
ניתן ליצור רשימה ביבליוגרפית גם בעברית (ע"י התקנת תוכנה נוספת).
כדי להתחיל את העבודה, יש לפתוח חשבון אישי בrefworks נא ללחוץ על הקישור לצורך פתיחת החשבון פתיחת חשבון אישי.