אנציקלופדיות, מילונים ומפות ברשת

 

לאנציקלופדיות, מילונים ומפות מודפסים, חזרו לתפריט הראשי.

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ויקיפדיה
אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה)
מפות דיגיטליות

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2) הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחןב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
למשל, כהן, ת'
אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
למשל, עגנון, ש"י
אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
למשל, הגל, גו"פ
אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
למשל, ביאליק, ח"ן

שם פרטי של מחבר, בלועזית

אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי, ולהצמיד אליה נקודה.
למשל, .Cohen, T
אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
למשל, .Amara, M. H

.Amara, M. H. | Cohen, T

4) שם האנציקלופדיה, המילון או המפה בעברית:

יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5) שם האנציקלופדיה, המילון או המפה בלועזית:

יש לרשום באמצעות  כתב נטוי italics

בנוסף, האות הראשונה בכותר (תחילת השם) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים), נרשמות באות גדולה.

דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6) אחזור ממקור אלקטרוני, עברית ואנגלית:

בעברית יש לרשום אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת האתר

בלועזית יש לרשום Retrieved חודש יום, שנה, from  כתובת האתר


חזרה לראש הפרק

 

ויקיפדיה

שימו לב: אין מציינים תאריך כתיבת הערך, משום שמדובר במקור דינמי שמשתנה לעיתים קרובות. במקום תאריך יש לרשום (ח"ת). או .(.n.d)

עברית

שם הערך. (ח"ת). בתוך ויקיפדיה. אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך  כתובת URL

 

רב-תרבותיות. (ח"ת). בתוך ויקיפדיה. אוחזר 15 ביולי, 2015, מתוך https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA

 

לועזית

שם הערך .(.Retrieved In Wikipedia. (n.d חודש יום, שנה, from כתובת URL

 

LGBT rights by country or territory. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 3, 2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory


חזרה לראש הפרק

 

אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה), יש מחבר ערך, עורך ותאריך

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הערך. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש שם משפחתו (עורכ/ת), שם האנציקלופדיה / המילון (מהדורה). אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת URL

 

רוזנטל, א' (2015). האם ידעתם שמוצרי הקוסמטיקה מכילים אחוזים גבוהים של פלסטיק ושהוא חודר לגופינו דרך המזון? בתוך א' בליזובסקי (עורך), הידען (אין מהדורה). אוחזר 6 בינואר, 2016, מתוך http://www.hayadan.org.il/plastics-in-cosmetics-2806157

 

לועזית

שם משפחתו של מחבר הערך, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הערך. In אות ראשונה של שם פרטי של העורך. שם משפחתו (.Ed), שם האנציקלופדיה / מילון (מספר מהדורה). Retrieved חודש יום, שנה, from כתובת URL

 

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2007 ed.). Retrieved January 6, 2016, from http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism

 

אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה), חסר מחבר הערך, עורך ותאריך

עברית

שם הערך. (ח"ת). בתוך שם האנציקלופדיה / המילון (מספר מהדורה או שנה).  אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת URL

 

משפחה חד מינית. (ח"ת). בתוך מורפיקס (ח"ת). אוחזר 6 בינואר, 2016, מתוך http://www.morfix.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%97%D7%93%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA

 

לועזית

שם הערך. .(.in (n.d שם האנציקלופדיה / המילון (מספר מהדורה או שנה). Retrieved   חודש יום, שנה, from כתובת URL

 

Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Retrieved January 11, 2016, from http://www.m-w.com/dictionary/heuristic


חזרה לראש הפרק

 

מפות דיגיטליות

למפת קיר כפריט העומד בפני עצמו, חזרו לתפריט הראשי ובחרו ב - "אנציקלופדיות, מילונים ומפות מודפסים".

עברית

שם המחבר או הארגון המחבר (קרטוגרפ/ית). (שנה). שם המפה [סוג המפה, אם מצוין]. אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת URL

 

פרס, י' (קרטוגרף). (1921). דרומה של ארץ-ישראל. אוחזר 6 בינואר, 2016, מתוך http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/eng/pal002370367.htm


לועזית

שם הארגון המחבר (Cartographer). (שנה). שם המפה [סוג המפה]. Retrieved חודש יום, שנה, from כתובת  URL

 

Lewis County Geographic Information Systems (Cartographer). (2002). Population density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrieved March 6, 2009, from http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-pop-dens_2000.pdf

 

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי