לומדה לביצוע מטלה אקדמית

 

באתר הספריה עומדת לרשותכם לומדה בתחום אוריינות מידע
 

הלומדה עוסקת בנושאים הבאים:
1.
הסבר כיצד לגבש נושא לעבודה אקדמית וכיצד לכתוב אותה
2. בניית אסטרטגיית חיפוש
3. הכרת מקורות מידע לעבודה ואיסוף חומר
4. רישום ביבליוגרפי


ניתן להכנס ללומדה בדומה לכניסה לתדפיסים / שער לסטודנט / שער למרצה
(שם משתמש: מספר תעודת זהות וסיסמה: 6 ספרות של תאריך לידה).