השאלה בין ספריות המכללה

 

השירות מיועד לסגל המרצים במכללה. בשירות זה ניתן להזמין ספרים שאינם נמצאים בספריית הקמפוס בו המרצה מלמד, ונמצאים בספריית הקמפוס השני. השירות מיועד להזמנת ספרים הניתנים להשאלה בלבד. יש למלא את הטופס בדייקנות, ולשלוח לספריה בה הספר נמצא.
זמן משוער להגעת הספר: תוך כשבוע. יש להקפיד להחזיר את הספר השאול עד למועד ההחזרה שצוין מראש, או בהתאם למועד ההחזרה שיופיע בכרטיס הקורא.
 

בחר בספריה בה הספר נמצא: