מיקום הספרים בספריה המרכזית

 

מספר הספר

קומה + מספר כוננית נושא
006-001 קומת כניסה (טור 8) מחשבים
016-011 קומת כניסה (חדר מאגרים) ביבליוגרפיות
029-020  קומה ב' ספרות ילדים
032-030 קומת כניסה, יעץ (טור 1) אנציקלופדיות ומילונים
098-050 קומת כניסה (טור 8) שונות
149-100, 199-160 קומת כניסה (טור 8) פילוסופיה
159-150 קומת כניסה (טור 8) פסיכולוגיה
299-200 קומת כניסה (טורים 7, 11-9) דתות, יהדות
398-300 קומת כניסה (טור 18-11) מדעי החברה, חינוך
492-400 קומת כניסה (טורים 18) בלשנות
599-500 גלריה א' מדעים מדויקים
699-600 גלריה ב' מדעים שימושיים
790-700 קומת כניסה (טורים 6-3) אמנות, מוסיקה
799-791 גלריה ב' אמנויות הבמה, ספורט
899-800 קומה ב' ספרות
999-900 ** גלריה ג' היסטוריה, היסטוריה יהודית
1(9)-98(9)** גלריה ג' תולדות א"י

  

אוספים מיוחדים קומה + מספר כוננית נושא
999-001 * גלריה א' אוסף העותקים
999-001 *** קומת כניסה, יעץ (טורים 2-1)  מילונים, אנציקלופדיות
001נ-999נ (תוספת נ') קומה ב' ספרי עיון לילדים
כתבי עת קומה ב' מאמרים מכתבי-עת
מ, D קומת כניסה (טורים 20-19) מחזות (טקסטים)
נ, נ(אנ), נ(חג), נ(ער) Y  קומה ב' סיפורת לילדים
ס, F, ס(אנ) גלריה א' סיפורת
ש, P, ש(אנ) גלריה א' שירה
תדפיסים****  סרוקים למחשב מאמרים סרוקים
* אוסף העותקים כולל ספרים בכל התחומים. מרבית הספרים בנושא כלשהו מרוכזים באחת הקומות. בדקו בקטלוג אם הספר המבוקש נמצא באוסף הרגיל או באוסף העותקים,ואם כל הכרכים נמצאים באותו אוסף.
** ספרים רבים בהיסטוריה נמצאים במחסן. בדקו בקטלוג את מיקום הספר.
*** אנציקלופדיות, לכסיקונים ומילונים בכל התחומים נמצאים ביעץ (קומת הכניסה).
**** חפשו בקטלוג הספריה באינטרנט כדי לאתר, לקרוא ולהדפיס את התדפיסים.