גלריות

 

מבחר מספרי הילדים לקראת יום ירושלים.
 

התצוגה מתקיימת בספריית הילדים בספריה המרכזית בקומה ב'.