קרל יונג וממשיכי דרכו

קרל גוסטה יונג

קרל גוסטב יונג (1875-1961) היה פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי שוויצרי, . הוא נמנה עם קבוצת מניחי היסודות לפסיכולוגיה המודרנית. בצד פרויד ואדלר, היה יונג ממנסחי התורות הפסיכולוגיות, אשר הטביעו את חותמן לא רק על הפסיכותרפיה, אלא גם על הפילוסופיה, האמנות, פרשנות התרבות ועוד.

צילום קבוצתי באוניברסיטת קלרק ארה
צילום קבוצתי באוניברסיטת קלרק ארה"ב 1909
Front row: Sigmund Freud, G.Stanley Hall, C.G.Jung
Back row: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi.

את דרכו החל יונג כרופא, פסיכיאטר, בבית חולים לחולי נפש ובראשית דרכו ניסה לפתח כלים מדעים לפענח את צפונות הנפש. הוא סבר שלחזיונות ולהתנהגות של מטופליו יש משמעות וניסה לפתח את שיטת הטיפול בדיבור. בשנת 1907 התקיים המפגש הראשון בין יונג לפרויד. שניהם הוקסמו איש מרעהו, וכתוצאה מכך החל שיתוף פעולה פורה בין השניים, כאשר יונג , הצעיר מבין השניים, הכיר בגדולתו של פרויד ונסה לסייע בהנחלת תפיסתו. פרויד ראה בו כיורש. בשנת 1912 נפרדה דרכם על רקע מחלוקת בתפיסת הלא מודע. באותה שנה פרש יונג מכל התפקידים הפורמליים שמילא ושקע לחקר נפש האדם דרך חקירה מעמיקה בנפשו הוא. רק כ 100 שנה לאחר מכן הותר לפרסום "הספר האדום" שהכיל את תוצרי עבודתו מאז. הספר מכיל כתבים וציורים ובו נמצא גרעין לתורתו שאותה המשיך לפתח בשנים שלאחר מכן ועד יום מותו.

קרל גוסטב יונג

יונג הבין שהלא מודע מכיל תכנים רבים מעבר לנתפס על ידי האגו. הוא הסיק כי בחקר נבכי הנפש לא תצלח המתודה של המדע הקלאסי. עיקר עבודתו הייתה דרך מחקר השוואתי ותצפית. יונג מצא קשר נרחב בין תוכן החלום לבין המיתוסים של התרבויות הקדמוניות. הוא השכיל להבין שתפיסות אזוטריות אלכימיה, קבלה וכדומההוו כלי דרכו יכול היה הלא מודע להשליך את עצמו ולשמר את הידע הקולקטיבי גם בתקופות שבהם לא היה ניתן לעסוק בו בגלוי. נסיעותיו ברחבי העולם (אמריקה, אפריקה, הודו ועוד ) ומפגשים עם אנשים, שמשו אותו על מנת ללמוד ולגלות את המשותף בין תרביות שונות ורחוקות ולאחד אותם לגישה טיפולית של פסיכולוגית המעמקים. יונג הסיק שעולמו הלא מודע של היחיד כפי שבא לידי ביטויי בחלומות, ביצירה, אך גם בפתולוגיות שונות, מתחבר מעבר לתכנים האישיים גם לאוצר הזיכרון הקולקטיבי הטבוע בלא מודע של האנושות. דבר זה מאפשר להבין את עולמו הפנימי של היחיד ולהביא מזור לנפשו.
יונג העלה למודעות החברתית את המרכיב המיסטי הטבוע בנפש כמו גם את כוחה הקומפנסטורי והמרפא של הנפש.
כיום, מחקרים עכשוויים, מעבר למחקריו של יונג, מאוששים את רעיונותיו. נראה שבדברים מסוימים הקדים את זמנו. והבנותיו מהווים בסיס להתפתחות שיטות טיפוליות עכשוויות.

ממשיכי דרכו
במהלך חייו המקצועיים היה יונג פורה מאוד. עושר יצירתו קובץ ב- 18 כרכים של ה-collected works ונספחיו. נושאים רבים שעלו בעבודתו דרשו פיתוח וחקירה נוספת. מתחילת פעילותו המקצועית ועד היום חלפו כמאה שנה. פני העולם השתנו. ובשנים אלה התפתחה תורתו על ידי ממשיכי דרכו והותאמה לשנויים שחלו בעולם. התפיסה עצמה התפתחה לכיוונים שונים וממנה גם צמחו מסלולים נפרדים.
מבין ממשיכיו חשוב לנו לציין את אריך נוימן (1905-1960 ) שהיה תלמידו הקרוב, נוימן
עלה לארץ בשנת 1934 חי ופעל בה. ספריו מוכרים בעולם כולו ועבודתו המשיכה ופיתחה את תפיסתו של יונג בעיקר בכוון ההתפתחותי, טיפול בילידם והבנת מקומו של הנשי. אריך נוימן והיה ממקימי התנועה היונגיאנית בארץ.

אריך נוימן ויונג
אריך נוימן ויונג

למרות שבאוניברסיטאות ברחבי העולם ממעטים ללמד באופן מעמיק את הפסיכולוגיה האנליטית, מספר המטפלים הפונים לתהליכי הכשרה ממושכים במכונים האנליטיים הולך וגובר וכיום יש כ-5000 אנאליטיקאים יונגיאניים במדינות השונות. חשוב להזכיר את אדינגר, פון פרנץ, הילמן, אסתר הארדינג, מריו יעקובי שהינם חלק משורת אנשים בולטים שפיתחו את רעיונותיו של יונג בכיוונים נוספים, לימדו והכשירו דורות נוספים של מטפלים.