מרצים

ד"ר אילון אידלשטיין - הוראת תרבות ישראל ומחשבת ישראל
מר ארי אילון - תרבות עברית - ספרות חז"ל
מר גבי אנדי - לוח השנה וארון הספרים היהודי
ד"ר חנוך בן פזי - פילוסופיה יהודית
ד"ר יהושבע בנטוב - פרשת השבוע, ספרות בתנ"ך, שירה ופיוט
גב' חגית ברטל - הוראת המקרא
ד"ר עידן ברייר - מקרא והיסטוריה של המזרח הקדום
ד"ר אסנת זינגר - מקרא
מר חיים חיון - מקרא
גב' קרן יעקב - הוראת המקרא
ד"ר יונתן כהן - מקרא
גב' נעמי מורג - הוראת המקרא
מר שניאור עינם - המחשבה והתרבות היהודית
פרופ' עמירה ערן - הרמב"ם והפילוסופיה היהודית
גב' מיכל פורטמן - הוראת מקרא לגיל הרך
גב' הדס פרידמן - מקרא והוראת המקרא
מר יורם קנצלר - מקרא, פרשנות ובבליודרמה
ד"ר אורי קצין - הוראת המקרא ותרבות ישראל
ד"ר שולה קשת - מקרא וספרות
ד"ר אלי שי - קבלה ומחשבת ישראל
ד"ר ענת שפירא - ספרות המדרש והאגדה
ד"ר שוש שפירא - מקרא וקריאה יוצרת במקרא