מרצים

ד"ר אורגד יריב
ד"ר אורן שרה
ד"ר אידלשטיין אילון
ד"ר בן ישראל גוני
בר טל חגית
ד"ר ברוכי אונא אמיתי
ד"ר גאם הכהן מורן
גולן נעמה
גן אל יוסף
גניס אשר
ד"ר דינור אבנר
ד"ר חנוך בן פזי
ד"ר זינגר אסנת
ד"ר חיון חיים
ד"ר כץ גילת 
מרילי עדי
ד"ר סלאי אלטשולר מור
פרופ' ערן עמירה
פרידמן הדס
ד"ר קהת חנה
קנצלר יורם
ד"ר קצין אורי
רויטמן אלכס
ד"ר רחמן יוספה