נוהל קבלת רישיון הוראה

 

בסיום שנת ההתמחות ולאחר סיום ההערכה יש לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה במשרד החינוך. 

יש להדפיס מהמערכת הממוחשבת את סיכום תוצאות ההערכה ואת טופס הבקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה.

יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים

  • אישור על ההצלחה בהתמחות
  • אישור על סיום סדנת הסטאז' 
  • טופס הבקשה להענקת רישיון
  • מסמכי זכאות לתואר ולתעודת הוראה

הכתובת למשלוח
גברת שרית אגמי, מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה, אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך, ירושלים, 91911.

המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש":