טופס אישור מסגרת התמחות לשנת תשע"ז

 

משרד החינוך - טופס אישור מסגרת התמחות לשנת תשעו למתמחים במכללת סמינר הקיבוצים

טופס אישור מסגרת התמחות לשנת תשע"ו למתמחים במכללת סמינר הקיבוצים

 

תאריך אחרון להגשת הטפסים: שבוע לאחר כניסה לעבודה ולא יאוחר מה-20 בדצמבר של כל שנה.

 

* בכל מקרה חובת ההשתתפות בסדנה היא החל מתחילת השנה האקדמית

 

שדות המוצגים עם כוכבית (*) הינם שדות חובה

 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית

פרטים אישיים של מועמד להתמחות

פרטים מקצועיים של מועמד להתמחות

פרטים על מסגרת העסקה בהתמחות

לתשומת לבך! יש למלא רק לאחר אישור ההפיקוח / המנהל.
עבודה ללא ידיעת מפקחת על הגן, המפקח מקצועי או מנהל ביה"ס אינה תאושר לסטאז'

 

היינך מתבקש למלא שם וסמל מוסד בו תבצע הסטאז'

לאיתור שם וסמל המוסד לחץ כאן

 

פרטים על החונך

__________           _______           ___________      __________

שם מנהל/ת              חתימה               חותמת                   תאריך