קורסי אופק חדש תשע"ח

 

להלן רשימת הקורסים המוצעים במסגרת אופק חדש לפי סוג קורס - למי הקורס מיועד, יום בשבוע בו ניתן הקורס ושם המרצה. על מנת לראות את הסיליבוס של הקורס נא ללחוץ על שם הקורס.
כל הקורסים מתקיימים החל מהשעה 16:00 (אלא אם מצוין אחרת בסיליבוס).

חובות הקורס:
א. חובת נוכחות של 7 מתוך 8 מפגשים.
ב. עבודת סיום כפי שמוגדרת בסיליבוס
ג. דרישות נוספות המצוינות בסילבוס הקורס לפי דרישות המרצים השונים.

על מנת שההשתלמות תוכר על ידי משרד החינוך יש להירשם בטופס מקוון למורים חדשים בשנה הראשונה לרישום היכנסו לכאן.

על מנת להירשם לסדנאות יש לבצע הרשמה לסדנאות אופק חדש סמינר הקיבוצים.

 הרשמה לסדנאות

הכרחי לבצע את שתי ההרשמות!

נא לשים לב לתאריך בו הקורס מתחיל.

יום שעה שם קורס שם מרצה מיועד ל:
א' 16:00-19:15 מעבר למריבה: התמודדות מיטבית עם קוהפליקטים במרחב החינוכי שירי לוינס + שירי בר

חינוך כללי קבוצה א'

א' 16:00-19:15 מעבר למריבה: התמודדות מיטבית עם קוהפליקטים במרחב החינוכי שירי לוינס + שירי בר

חינוך כללי קבוצה ב'

א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים ב"חלוץ חינוכי" על פי אופק חדש   למשתתפי תכנית חלוץ חינוכי
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקד ההוראה רפי בטיט חינוך כללי קבוצה א'
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקד ההוראה רפי בטיט חינוך כללי קבוצה ב'
ה' 16:00-19:15 היבטים פסיכו - פדגוגים בטיפול בילדים בעלי הפרעת קשב ולקות למידה שמר ארזי חינוך כללי קבוצה א
ה' 16:00-19:15 היבטים פסיכו - פדגוגים בטיפול בילדים בעלי הפרעת קשב ולקות למידה שמר ארזי

חינוך כללי קבוצה א'

ג' 16:00-19:15 מידה משמעותית במאה ה21 יוני אנזל חינוך כללי
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי בחינוך המיוחד - יסודי לילה קורן חינוך מיוחד קבוצה א'
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי בחינוך המיוחד - על יסודי לילה קורן חינוך מיוחד קבוצה ב'
ג' 16:00-19:15 פדגוגיה של אמפתיה בגן הילדים ד"ר ענת פורת גיל הרך
ד' 16:00-19:15 כוחה של השפה באינטראקצייה החינוכית ד"ר ענת בר צבי גיל הרך
ד' 16:00-19:15 אמפתיה לגבולות גבולות לאמפתיה ד"ר עילית זך גיל הרך
א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים לחינוך גופני נעמי סדן חינוך גופני
ד' 16:00-19:15 תיאוריה ופרקטיקה בהוראת האנגלית ד"ר מירי יוחנה ומורן כהן מסלול אנגלית