שנת העבודה הראשונה לאחר שנת ההתמחות - מורה מתחיל שנה א ברפורמת אופק חדש

 

בשנה שלאחר ההתמחות, יש להירשם לקורס חובה, המיועד למורים חדשים ולגננות חדשות בשנה שלאחר ההתמחות. הקורס כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי.

הקורס מוכר לצורך קידום של 60 שעות במתווה הפיתוח המקצועי. עובד הוראה חדש שמועסק בפחות מחצי משרה (המינימום לקידום בהסכמי השכר) או המועסק באמצעות עמותות - יוכרו לו שעות הקורס בעתיד - לצורך קידום - כשייכנס לעבודה בתנאי הרפורמה.

היקף הקורס הינו 60 שעות, במתכונת של 40 שעות מפגש קבוצתי, ו-20 שעות ליווי אישי. קורס זה הוא המוכר לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.

עובדי הוראה העובדים בתנאי רפורמת עוז לתמורה יכולים לצבור גם הם 60 שעות מתוך 120 השעות הנדרשות להם לגמול. עובד הוראה חדש שאינו עובד בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יוכל להשתלב בקורס לפי בחירה, ובעתיד, בכניסתו לתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יוכרו לו השעות לצורך קביעת הדרגה ההתחלתית.

הקורס כולל 10 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, המתקיימים אחת לשבועיים, לאחר חגי תשרי.

חובות הקורס:
א. חובת נוכחות של 80% מהשיעורים (8 מתוך 10). כנס הפגישה מהווה את המפגש הראשון היעדרות ממנו נרשמת כ 2 חיסורים). היעדרות מיותר מ 80% ממפגשי הקורס גוררת את ביטולו.
ב. עבודת סיום לפי הנחיות המרצה
ג. דרישות נוספות המצוינות בסילבוס הקורס לפי דרישות המרצים השונים.

הקורסים מתקיימים בקמפוס אמנויות, מכללת סמינר הקיבוצים, רחוב שושנה פרסיץ 3 , תל-אביב.

על מנת שההשתלמות תוכר על ידי משרד החינוך יש להירשם בטופס מקוון למורים חדשים בשנה הראשונה (ראה לינק למטה).
על מנת להירשם לסדנאות יש לבצע הרשמה לסדנאות אופק חדש סמינר הקיבוצים.
הכרחי לבצע את שתי ההרשמות!

הרשמה לסדנאות אופק חדש

טופס מקוון למורים חדשים בשנה הראשונה לאחר ההתמחות משרד החינוך

אגרת למתמחים ומסיימי התמחות בהוראה משרד החינוך

שאלות נפוצות

טופס מינוי מורה מלווה

טופס דוח מפגשים עובד הוראה חדש עם מורה מלווה