גליון מספר 9

 

 גילוי דעת - גליון מספר 9

תוכן עניינים
דבר העורכים

מאמרים

לילך ניישטט ברונשטיין
"דמות המאזין שבחרתי להיות שפכה אור חדש על העדות": חקירת זכר השואה דרך אוטואתנוגרפיה

רפי נץ־צנגוט ודניאל בר־טל
ציֹונים אבל פחות: נרטיבים מתחרים בזיכרון הפופולרי הישראלי־יהודי של הסכסוך - ממצאים של סקר דעת קהל

אורן ארגז
חינוך קונטמפלטיבי, מודעות קשובה ופדגוגיות התבוננות: מבט־על

דולי אליהו־לוי ומיכל גנץ־מישר
"הרגשתי מחמם את הלב, ככה זה כששמים לב אליך": מיצוב עצמי של נערים ממשפחות של מהגרי עבודה בדרום תל אביב
 

מסות

דניאל מישורי
ניהול נחלת הכלל בישראל: מחשבות בעקבות המחלוקת על מתווה הגז

ניר מיכאלי
2076  החינוך בין התכוננות לעתיד לבין יצירתו


ביקורת ספרים

נחי אלון
הרצח ושברו על הספר: יצחק- רצח רבין: הסיפור שלא סופר, מאת דביר קריב