טבלת מלגות

סטודנטים מצטייני משרד החינוך
סטודנטים אשר ציון הסכם שלהם הינו 630 ומעלה יתקבלו לאחר ראיון קבלה אצל ראש התכנית ויקבלו את ההטבות הבאות:

  • הלוואה מותנית מועדפת מטעם משרד החינוך בסך 5,800 ₪.
  • השלמה לשכר לימוד מלא מטעם המכללה.
  • מענק שנתי בסך 5,000 ₪.

הערות:
קבלת המלגה מותנית בתנאים הבאים:

  • הגשה טופס בקשה להלוואה מותנית למשרד הדיקנט מדי שנה ובמועד הנדרש. למידע נוסף, אנא קראו את המידע באתר הדיקנט
  • עמידה בממוצע ציונים של 90 לפחות בתום כל שנה.
  • עמידה בכל דרישות התכנית כולל השתתפות פעילה בכל הכינוסים והמפגשים.

סטודנטים מצטייני מכללה
סטודנטים אשר ציון הסכם שלהם נמוך מ-630 ומבקשים להצטרף לתכנית המצטיינים יתקבלו על תנאי. בתום שנה א' אם ממוצע הציונים שלהם יהיה מעל 90 והם יעמדו בכל דרישות התכנית כמתחייב יתקבלו כמצטייני מכללה לשנה ב' ויהיו זכאים למלגה מטעם המכללה בסך 2,500 ₪ שנה ב' ו-ג'.