מרצים

מרצים בתכנית המצטיינים:
פרופסור איל נווה
ד"ר גדעון אביטל
גב' ענת אבן-זהב
מר אדם הישראלי
ד"ר חנוך בן פזי
ד"ר זהבה סמוחה ברקני
ד"ר תמי הופמן
ד"ר מימי חסקין
ד"ר גדעון מנדה
ד"ר דינה חרובי
ד"ר לילך ניישטט
ד"ר שי פרוגל
ד"ר תמר קטקו
ד"ר דנה פרייבך חפץ