אירועים והעשרה

כחלק מחזון התכנית ובמטרה לקרב את הסטודנטים לקהילה המדעית ולעשייה בשטח, נערכים מידי שנה ימי עיון בהם נוטלים חלק מרצים אורחים מהאקדמיה ומחוצה לה, סטודנטים ובוגרי התכנית. בתשע"ו נערך יום העיון הראשון שעסק בנושא: "המצוי והרצוי בהערכת מורים בישראל".

יום עיון בנושא "המצוי והרצוי בהערכת מורים בישראל"

יום עיון בנושא