מטלות אקדמיות - הנחיות לסטודנטים

תכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמיות בתחום הקריאה, הכתיבה והמחקר המשולבות בכל מהלך הלימודים במסגרות שונות - החל בלימוד הקורסים השונים ועד לעבודות הסמינריוניות ועבודת הגמר. כל מסגרת מהווה שלב מתקדם מקודמתה ומחייבת מנה רחבה ומעמיקה. חוברת זו מפרטת את הכללים של המטלות האקדמיות ואת דרכי הערכתן.
pdf
(664.0KB)
הורדה