אנגלית למטרות אקדמיות

 

אנגלית אקדמית

היחידה לאנגלית אקדמית מציעה קורסים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנט כישורים בהבנת הנקרא באנגלית בד בבד עם כישורים אקדמיים נוספים, שיאפשרו לסטודנט לתפקד באופן מוצלח בעולם האקדמי והמקצועי.
הסטודנטים מסווגים לרמתם על לפי מבחני המיון ומחויבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית. חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
 

מבחן המיון

 • מבחן המיון הוא חלק מבחינת הכניסה הפסיכומטרית. ניתן להבחן גם בנפרד בבחינת אמי"ר/אמיר"ם. את האישור המקורי של תוצאת הבחינה הממוחשבת יש להעביר ליחידת הרישום, באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • מבחן המיון מסווג לשש רמות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב' ופטור.
 • תוצאות המבחן באנגלית נשלחות לבית הנבחנים בדואר על-ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. משך תקפות מבחן המיון באנגלית זהה למשך תקפות המבחן הפסיכומטרי (עשר שנים). מועמד או תלמיד, שנבחן יותר מפעם אחת, התוצאה הטובה יותר תקבע את רמתו באנגלית.
 • תלמיד שהנהלת המכללה אישרה חידוש לימודיו לתואר ראשון לאחר הפסקת לימודים בת חמש שנים או יותר, חייב להיבחן בבחינת מיון חדשה לפני חזרתו ללימודים.
 • חשוב - מועמד שלא הציג את הציון של המבחן הפסיכומטרית/מבחן אמי"ר ישובץ באופן אוטומטי לרמת טרום בסיסי א' בסמסטר א' ללימודיו.

להלן מידע אודות קורסי האנגלית האקדמית והאופן שבו ניתן ללמוד קורסים אלו:

רמות ציון במבחן הפסיכומטרי ברכיב האנגלית ציון במבחן אמי"ר / אמיר"ם היקף הלימודים היכן ניתן ללמוד אופן הלימוד במכללה
פטור 134 234 ------ ------ ------
מתקדמים ב' 120 - 133 220 - 233 60 שעות
(2 נ"ז)
קורס במכללה סמסטריאלי (א' או ב') במהלך השבוע (א'-ה')
מתקדמים א' 100 - 119 200 - 219 60 שעות
(2 נ"ז)
קורס במכללה / למידה עצמית סמסטריאלי בימי שישי בין השעות 8:30-11:45
בסיסי 85 - 99 185 - 199 90 שעות
(3 נ"ז)
קורס במכללה / למידה עצמית סמסטריאלי בימי שישי בין השעות 8:30-11:45*
טרום בסיסי ב' 70 - 84 170 - 184 90 שעות
(3 נ"ז)
קורס במכללה / למידה עצמית סמסטריאלי בימי שישי בין השעות 8:30-11:45*
או          
טרום בסיסי א' 50 - 69 150 - 169 90 שעות
(4 נ"ז)
קורס במכללה / למידה עצמית סמסטריאלי בימי שישי בין השעות 8:30-13:00*

* בקורסים אלו יש גם שיעור שבועי מקוון


לתשומת לבכם

 • יש להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ג' (מצטיינים עד סוף שנה ב').
 • חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
 • פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה ניתנים אך ורק (א) לבעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמיר"ם; (ב) לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסד אקדמי אחר בישראל והגיעו לרמת פטור באנגלית.
 • שלוש הרמות ההתחלתיות (טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי) הן בתשלום נוסף לשכר הלימוד במכללה (במידה ונלמדות במכללה ולא באופן עצמאי).

 

מידע אודות הלימוד באופן עצמאי

 • חומרי הלימוד עבור הלימוד העצמי נמצאים באופן מקוון באתר של האוניברסיטה הפתוחה. כתובת האתר: http://study.onl.co.il
 • חומרי הלימוד פתוחים וזמינים לכולם ואינם דורשים הרשמה מראש. הלמידה נעשית באופן עצמאי ובזמנכם הפנוי.
 • בסוף הסמסטר תיבחנו במבחן שיערך במכללה (ביחד עם התלמידים שבחרו ללמוד את הקורס במכללה). ציון עובר – 60.
 • עלות מועד א' של המבחן - 300 ₪.  עלות מועד ב' של המבחן – 300 ₪.
 • כישלון בקורס בלמידה עצמית מחייב למידת הקורס במכללה.

לבחירת הקורס אותו אתם מעוניינים ללמוד
על מנת לבחור האם ברצונכם ללמוד קורס במכללה, או קורס עצמאי מקוון באוניברסיטה הפתוחה לחצו כאן.