מערכת שעות לדוגמה

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' בהתמחות תרבות ישראל.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

 

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
מבוא לפסיכולוגיה
דרכי הוראה יסודי א'
דרכי הוראה יסודי א'
ילדים ונוער בסיכון בבי"ס יסודי
מבוא לרב תרבותיות
מבוא לפילוסופיה של החינוך
ב'
מורים והוראה בתרבות ישראל
קוראים סיפור מקראי
צוהר לתרבות ישראל
סיפורי אליהו ואלישע
על מלכים ונביאים
ג'
ליקויי למידה
קריאה מודרכת
שילוב תלמידים
לשון
אנגלית
ד'
התנסות בהוראה
ה'
ו'