אודות המכון לחינוך מתקדם - הגות, מחקר ומעשה בחינוך

 

המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים הוקם בשנת 2010, במסגרת פעולת איגום של יחידות ומרכזים שעסקו בתחומים מגוונים של הגות, מחקר ומעשה חינוכי. יוזמה זו התבססה על ההכרה שקידום משמעותי של החינוך אפשרי רק על היסודות של שיח אקדמי בין-תחומי (גישות הגותיות, פרשניות, איכותניות וכמותיות) ושל שיתופי פעולה והפריה הדדית בין אלה שמומחיותם בדעת העיונית-תיאורטית לאלה המצטיינים בתבונה המעשית-פדגוגית. התוצרים שאליהם מכוון המכון, כוללים: מחקרים ופרסומים אקדמיים, ניירות עמדה ובימות דיון, דגמים חינוכיים ותכניות לימוד – הן בכתובים והן ביישומים הלכה למעשה במוסדות חינוך.

ברוח מסורת בת למעלה מ-70 שנה של סמינר הקיבוצים, המכון לחינוך מתקדם אינו ניטראלי בהשקפת עולמו ואינו מסתגר במגדל שן אקדמי. הוא מבקש לבסס ולהפיץ את הרעיונות והפרקטיקות של החינוך המתקדם על שני המובנים הידועים שלו: 

  • בזיקה לאידיאלים ההומניסטיים של הקידמה – בדעת המדעית והחשיבה הביקורתית, בתרבות הדמוקרטית ובזכויות האדם, בצדק החברתי ובקיימות הסביבתית; 
  • בזיקה לעקרונות של החינוך הפרוגרסיבי – גישה הוליסטית ולמידה פעילה וחווייתית, מעורבות חברתית ואזרחות דמוקרטית, הוראה דיאלוגית וטיפוח הסקרנות, האוטונומיה, האותנטיות והיצירתיות של הלומדים.

המכון מתמקד בשמונה תחומי עשייה מרכזיים:
1.
גישות חדשות בחינוך, בהוראה ובהכשרת מורים ברוח החינוך ההומניסטי, הדמוקרטי, היצירתי והדיאלוגי.
2. חינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית, חינוך ערכי, צדק חברתי, חינוך רב-תרבותי, חינוך לשלום, חינוך סביבתי.
3. תרבות ישראל (מורשתית ועכשווית), יהדות כתרבות ותרבות ים-תיכונית.
4. חינוך אסתטי ואמנויות יצירה, במה, עיצוב, ומדיה.
5. חינוך לאורח חיים בריא (חינוך גופני ואוריינות בריאותית).
6. רשתות מחקר (ישראליות ובינלאומיות).
7. רשתות חינוך: מכללה, בתי ספר וקהילה.
8. חינוך ותקשורת, טכנולוגיה בחינוך, מדיה דיגיטלית וכתובה.

פעילות המכון מתקיימת במסגרת חמש יחידות ייעודיות

קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי – בראשות פרופ' נמרוד אלוני
יחידה זו פועלת בזיקה לארגון אונסקו העולמי ולוועד הישראלי לאונסקו כדי לקדם את החינוך ההומניסטי בישראל ובעולם. מיזמיה השונים כוללים: פרסומים אקדמיים ופיתוח דגמים חינוכיים בתחום החינוך ההומניסטי – למסגרות פורמליות ובלתי-פורמליות; כתיבת "ספרי הניסוי" של מוסדות חינוך ניסויים-הומניסטיים – הפועלים בהדרכה משותפת של המכון ושל הגף לניסויים ויוזמות במשרד החינוך; תשתיות פדגוגיות ומאבקים ציבוריים הנוגעים לשכבות החלשות ולילדי הפליטים ומהגרי העבודה; הכנת ניירות עמדה והעמדת בימות דיון בתחומי החינוך ההומניסטי, דיאלוגי, ביקורתי, רב-תרבותי, סביבתי, פוליטי-דמוקרטי, אמנותי-יצירתי, יהודי-פלורליסטי, וחינוך לצדק חברתי ושלום.

היחידה להדרכה וליווי של מוסדות חינוך – בראשות ד"ר הדס דקל
ייעודה של יחידה זו הוא בניית רשת חינוכית – גני ילדים, בתי ספר, תנועות נוער, רשויות מקומיות ורשתות חינוכיות – הפועלת ברוח ההשקפה ההומניסטית-חברתית של סמינר הקיבוצים והמהווה שדה התנסות לסגל המכללה והסטודנטים (דגם של בית חולים אוניברסיטאי). היחידה מאגמת פעילות של רשת חמ"ה, המרכז לפיתוח מנהלים, המרכז להורות ומשפחה ויוזמות של מסלולים ומורים במכללה לכדי עשייה חינוכית שתסייע בקידום ושיפור של מוסדות החינוך והעמדת מנגנון ללימוד מהצלחות חינוכיות.

היחידה להגות ומחקר – בראשות פרופ' נמרוד אלוני
היחידה להגות ומחקר יוזמת, מזמנת ומאפשרת קבוצות של אנשי הסגל האקדמי, על פי רוב בגישה בין-תחומית, אשר שותפים ברצונם להפיק דעת ולגבש מדיניות בתחומים בעלי משמעות ורלוונטיות לחינוך בכלל ולחינוך ולחברה בישראל בפרט. המטרה היא שהגרעין היוזם של קבוצות אלה יורכב על ידי אנשי המכללה, ואליהם יחברו מיטב ההוגים והחוקרים בתחום ממוסדות אקדמיים וחינוכיים אחרים. ספרים, מאמרים וניירות עמדה הם התוצרים המצופים בתום מספר שנות פעילות של הקבוצה. כמו כן יש אפשרות לצרף לקבוצות אלה אנשי שטח או שדה מקרב הארגונים והפעילים שעוסקים בתחום. חינוך לאזרחות דמוקרטית, חינוך לקיימות ואחריות סביבתית-חברתית, חינוך גופני וחיים בריאים, אמנות בחינוך – אלה הן דוגמאות לאחדות מן הקבוצות הפעילות.

היחידה לכנסים אקדמיים וחינוכיים – בראשות פרופ' נמרוד אלוני
יעוד היחידה הוא לארגן ולהפיק כנסים אקדמיים וחינוכיים, בעלי אופי בינלאומי או כלל-ישראלי, אשר בהם סמינר הקיבוצים יעמיד תרומה משמעותית לשיח החינוכי – הן במישור הציבורי והן במישור הפרופסיונאלי ייעודי. גולת הכותרת של יחידה זו היא הכנס השנתי לחינוך מתקדם (בשיתוף עם עיריית תל אביב), אשר מזמן לציבור גדול של אנשי חינוך ואקדמיה (למעלה מאלף אנשים כל שנה), מפגשי עיון ודיון עם בכירי אנשי החינוך והאקדמיה, המדע, התרבות, האמנות, והממשל – כולל חתנים וכלות של פרס נובל ופרס ישראל, נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר החינוך.

היחידה לכתבי עת – עורך ראשי פרופ' נמרוד אלוני, עורך בפועל ד"ר ניסים אבישר
ייעודה של יחידה זו הוא להקים ולהפעיל את מערך כתבי-העת של סמינר הקיבוצים, כשבראשם גילוי דעת: כתב-עת אקדמי ושפיט בתחומי החינוך, החברה והתרבות.
 

היחידה לפיתוח קשרים אקדמיים בינלאומיים – בראשות פרופ' נמרוד אלוני
יחידה זו נפתחה בשנת 2012 וייעודה ליזום ולזמן שיתופי פעולה אקדמיים עם אוניברסיטאות ומכללות בחו"ל, כדי לקדם את הדעת החינוכית בגישה גלובלית ורב-תחומית, כמו גם להפרות ולהשביח את היצירה האקדמית-פדגוגית של המרצים ולקדם את המצוינות הפרופסיונאלית שלהם. עם פתיחת יחידה זו מתנהלים קשרים שכאלה עם אוניברסיטת מונטקליר בניו ג'רזי, מכללת ווגנר בניו יורק, אוניברסיטת הלסינקי בפינלנד, ועם הרשת האירופית לחינוך לאזרחות דמוקרטית של האיחוד האירופי.
 

המכון לחינוך מתקדם

יעל אוחיון בן יהוד
מזכירת המכון לחינוך מתקדם

03-6901224
03-6901294