תכנית הלימודים

רצועת זמן סמסטר א' סימסטר ב'
                                                  קורסי חובה
12:15-13:45

הערכת תכניות ופרויקטים - ד"ר מירי לוין-רוזליס

הערכת תכניות ופרויקטים - ד"ר מירי לוין-רוזליס

14:15-15:45

ניהול תוכנית הערכה - נעמה בר און

תאוריות ארגוניות - עדי טלמון

16:15-17:45

 

פרקטיקום - הערכת תכניות ופרויקטים ורוניקה סטארקוב

הרשימה זמנית - ייתכנו שינויים בקורסים שיוצעו וברצועת הזמן

שם הקורס: הערכת תכניות ופרויקטים
מרצה: ד"ר מירי לוין-רוזליס

הקורס יעסוק בחיבור שבין הפרקטיקה של ההערכה (שאלות ה"איך") לתיאוריות ולפילוסופיות (שאלות ה"למה") של ההערכה, בחיבור עם ידע נוסף מתחום הארגונים, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. כל אלו יתחברו לניסיון המעשי של הלומדים, גם באמצעות ליווי של עבודת הערכה שיעשו במהלך הקורס (יתכן גם במסגרת עבודתם השוטפת), וגם באמצעות סמסטר של פרקטיקום.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: ניהול תכנית הערכה
מרצה: נעמה בר-און

מיועד להקנות למשתתפים כלים פרקטיים כמו תכנון הערכה, ניהולה וכדומה, יחד עם מיומנויות "רכות" הנדרשים לניהול והובלה של תכניות הערכה. העבודה בקורס תתבסס על שילוב תיאוריה והתנסות. ההתנסות תתבצע על מקרים מעולמם של המשתתפים ועל הבאת דוגמאות משמעותיות ממקרים בעולם הערכה היום. הקורס יעודד דיון וברור תפיסות וגישות של המשתתפים בהתייחס למפגש בין תיאוריה למעשה בעידן המשתנה של המאה ה-21.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: תיאוריות אירגונית
מרצה: עדי טלמון

הקורס נועד לבחון תיאוריות שונות השמות דגש על הארגון, סביבתו ואנשיו, במטרה לשפוך אור על תהליכים והתנהגויות אנושיות ולגבש מתוך כך כלים יישומיים. נבין כיצד סגנונות ניהול שונים, תהליכים ארגוניים ושגרות ניהול משפיעים על הארגון ואנשיו ומניבים תוצאות שונות. נבחן מה מניע אנשים, כיצד אנשים מבינים, יוצרים ותופסים את המציאות סביבם וכיצד יישום של גישות שונות עשוי להניב תוצאות שונות ולסייע בתהליכי ניהול והערכה בארגון. נושאים בהם ניגע: גורמי הנעה, חוזקות אנושיות (פסיכולוגיה חיובית), מחויבות ארגונית ועמדות כלפי עבודה, שביעות רצון, ניהול קונפליקטים, ניהול השינוי, למידה ארגונית, הטיות אנושיות, הטיות קבוצתיות, דילמות במסגרות ניהול שונות ועוד. הלמידה תתבצע באמצעות דיונים, צפייה בסרטי וידאו, ניתוח אירועים (case studies) ובחינה ביקורתית של התיאוריות הנלמדות. הקורס יחבר בין תיאוריות לשטח ויינתן דגש לפן היישומי.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: פרקטיקום
מרצה: ורוניקה סטארקוב

הפרקטיקום ילווה את הלומדים בתהליך ההערכה וכתיבת דו"ח שנדרשים במסגרת הקורס. הליווי יעשה ביחידים ובקבוצות לאורך הסמסטר השני של הלימודים. הפרקטיקום הוא הזדמנות לעבודה מעשית רפלקטיבית בהערכה, בתהליך של למידת עמיתים.

*ייתכנו שינויים בתכני הקורסים