תכנית הלימודים

רצועת זמן סמסטר א' סימסטר ב'
                                                  קורסי חובה
8:30-10:00

ניהול תכנית הערכה - נעמה בראון וסיגל ריינדרס כפרי

 
10:15-11:45

הערכת תכניות ופרויקטים - דר' מירי לוין-רוזליס

הערכת תכניות ופרויקטים - דר' מירי לוין-רוזליס

12:15-13:45 מתודולוגיה מחקרית כמותית - דר' נוגה חרמון תיאוריות אירגוניות - דר' רוני בן דוב
14:15-15:45*

קורס בחירה (מהרשימה למטה)

פרקטיקום - הערכת תכניות ופרויקטים - ורוניקה סטארקוב

16:00-17:30

 

מתודולוגיה מחקרית איכותנית - דר' ורד רפאלי

ניתן לבחור ממבחר קורסי בחירה סימסטריאלים מחוגי התואר הראשון והשני במכללה

קורס אחד לבחירה ייבחר מתוך מבחר הקורסים הבאים:

*בסימסטר א  ניתן לקחת קורס מיד בהמשך לקורסי החובה או מאוחר יותר (החל משעה 16:00)

 

 

בהתאם להעדפת הסטודנט

סימסטר א'

  • פיתוח כלי מדידה 14:15-15:45
  • חלופות בהערכת הישגים 14:15-15:45
  • מדידה והערכה פסיכולוגית 16:00-17:30
  • פיתוח יזמות חברתית – חינוכית 16:00-17:30
  • הערכה באוכלוסיות מיוחדות 17:45-19:15
בסימסטר ב' ניתן לקחת קורס לפני קורסי החובה או  מוקדם יותר (8:30-10:00)

 

בהתאם להעדפת הסטודנט

סימסטר ב'

  • הערכת הישגים בעזרת מבחנים 8:30-10:00
  • הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם 8:30-10:00
  • יישומי מחשב מתקדמים (קורס מקוון)

הרשימה זמנית - ייתכנו שינויים בקורסים שיוצעו וברצועת הזמן

תקצירי קורסי חובה*

שם הקורס: הערכת תכניות ופרויקטים
מרצה: דר' מירי לוין-רוזליס

הקורס יעסוק בחיבור שבין הפרקטיקה (שאלות ה"איך") לתיאוריות ולפילוסופיות (שאלות ה"למה") של ההערכה, בחיבור עם ידע נוסף מתחום הארגונים, סוציולוגיה ופסיכולוגיה.  כל אלו יתחברו לניסיון המעשי של הלומדים, גם באמצעות ליווי של עבודת הערכה שיעשו במהלך הקורס (יתכן גם במסגרת עבודתם השוטפת), וגם באמצעות סמסטר של פרקטיקום.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: ניהול תכנית הערכה
מרצות: נעמה בראון וסיגל ריינדרס כפרי

מיועד להקנות למשתתפים כלים פרקטיים כמו גם מיומנויות "רכות" הנדרשים לניהול והובלה של תכניות הערכה. העבודה בקורס תתבסס על שילוב תיאוריה והתנסות. ההתנסות תתבצע על מקרים מעולמם של המשתתפים ועל הבאת דוגמאות משמעותיות ממקרים בעולם הערכה היום. הקורס יעודד דיון וברור תפיסות וגישות של המשתתפים בהתייחס למפגש בין תיאוריה למעשה בעידן המשתנה של המאה ה-21.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: מתודולוגיה מחקרית כמותית
מרצה: דר' נוגה חרמון

בקורס נעסוק במחקר המדעי, במתודולוגיה הכמותית. נדון בעקרונות המחקר המדעי כדרך חשיבה שיטתית תוך למידת סטטיסטיקה רלבנטית. נלמד את ההליך המחקרי והשלבים בביצוע מחקר בגישה הכמותית ובעקר, להבין ולפרש נתונים אמפיריים. כמו כן, נבדוק את היתרונות והחסרונות של מחקר בכלל ושל המתודולוגיה הכמותית בפרט.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: מתודולוגיה מחקרית איכותנית
מרצה: דר' ורד רפאלי

הקורס מבקש לסייע למשתתפים לפתח מיומנויות של תכנון ובציוע מחקר איכותני תוך הבנת הבסיס הרעיוני-תיאורטי של מחקר זה והכרת שימושיו בהערכה. במהלך הקורס המשתתפים יתנסו בביצוע "מיני מחקר" בשאלת מחקר המעניינת אותם הרלוונטית לתחום עיסוקם. סילבוס יתפרסם בהמשך.

שם הקורס: תיאוריות אירגונית
מרצה: דר' רוני בן דוב

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. נבחן כיצד אנשים יוצרים, מבינים, ומעריכים את המציאות האנושית, העסקית, הטכנולוגית שבה הם מקבלים החלטות ומהם הגורמים המניעים אותם להשגת מטרות ארגוניות. ננתח תהליכי השפעה, דינאמיקה של עבודה במסגרות צוותיות ודילמות של ניהול מסגרות אלה. נלמד על גיבוש עמדות כלפי העבודה, מרכיבים של שביעות רצון, מחויבות ארגונית ומוכנות ארגונית לשינוי. יישום הנושאים והתיאוריות יעשה באמצעות דיונים, תרגילים, סרטי וידאו, ניתוח אירועים(case studies) , ובחינה ביקורתית של התיאוריות הנלמדות.

סילבוס יתפרסם בהמשך.

*ייתכנו שינויים בתכני הקורסים