תקצירי קורסים

שיטות מחקר

מרצים:

ד"ר אריה רודר

הקורס מקנה ידע עיוני ומעשי בשיטות מחקר המכוונות לקבלת מידע לצורך הסקת מסקנות אופרטיביות בתחום העיצוב. יבדקו ויידונו מושגי יסוד כגון: מדע וגישה מדעית, תיאוריה ומחקר, המחקר הכמותי, תהליך המחקר, המחקר האיכותי. מערכי מחקר, מערך ניסויי, דמוי ניסויי סקר. הקורס משמש הכנה לקורס התנסות במחקר ועיצוב לעצמאות פיזית בסביבות למידה והשפעה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

עיצוב וזהות תרבותית בישראל

מרצים:

ד"ר מלכה בן-פשט

לאחר בירור מושגי יסוד, כגון: זהות תרבותית, תרבות המונים, זהות לאומית.
קורס חובה
קורס שנתי

השאלות המרכזיות שיעמדו על הפרק בסמסטר א' הן: כיצד מקורות השראה תרבותיים, כגון: הטלוויזיה, המוסיקה והקולנוע על גיבורי התרבות, שהם מנפיקים משפיעים על העיצוב, ומהו מקומו של העיצוב בהם, אילו תהליכים עוברים מסורות ומאפיינים תרבותיים בהפיכתם למוצרי צריכה עכשוויים? כיצד מתבטא הקונפליקט בין מקוריות לבין חיקוי בתרבות החזותית. על רקע שאלות אלה יסקר בסמסטר ב' מצבו של העיצוב בישראל, לאור, הרקע ההיסטורי, קונפליקטים תרבותיים, תנאי הכלכלה והתעשייה, ארגונים ומוסדות קידום, תמיכה ממשלתית, מוסדות החינוך, המעצבים ואופי פעולתם, שאיבת מקורות השראה וההתחברות לתנאי החיים ולאקלימי התרבות בישראל. תשאל השאלה המרכזית - היכן עומדים העיצוב והמעצב בסדר העדיפויות הלאומי ובמודעות הציבור 

עיצוב לקיימות

מרצים:

אנגל יאיר

הקורס יעסוק באיתור ובבחינת מוצרים, חומרים וטכנולוגיות שהשימוש בהם מזיק לסביבה ובהעלאת הצעות חלופיות שיעמדו במבחן איכות הסביבה ובמבחן איכות החיים של המשתמש הקורס נועד לצייד את המעצב העתידי בכלים שבאמצעותם יוכל להתמודד עם בעיות של איכות הסביבה ואיכות החיים במישורים של תהליכי יצור, חומרים, אנרגיה, אופני שימוש, אורך החיים של המוצר, ומציאת פתרונות עיצוביים לבעיות כמו הפחתת זיהום וטיפול באשפה. ייבחנו תחומים, כגון: סביבת הבית, הסביבה העירונית, סביבת בתי-הספר, התחבורה, האריזות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת הלמידה וניהולה

מרצים:

דר' איתן מכטר

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בנושא הערכה בתחומי הוראת אמנויות העיצוב ולערוך היכרות עם גישות שונות בהערכה בחינוך ובדיקת אפשרויות השימוש בהן במסגרות ההוראה של בית הספר. במהלך הקורס יועלו לדיון פרמטרים שונים של הערכת עבודות ובחינות בתחום העיוני ופרויקטים של עיצוב בתחום המעשי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

חשיבה יצירתית

מרצים:

מאשה יוזפפולסקי

סדנת חשיבה עיצובית מביאה מסגרת לימוד חווייתית והתנסותית המשלבת יכולות אישיות שונות (גלויות וסמויות) לשם העשרת הרפרטואר האפשרי לפרט ולקבוצה ושינויי זווית הראיה והפרספקטיבה של האפשרי. התנסות ומציאת דרכי מבע יצירתיות חדשות במדיות מגונות, באמצעות הקול המוסיקה הגוף והחומר. מסגרת סדנה זו מטרתה להרחיב ולהגמיש תבניות חשיבה אישיות וקבוצתיות וכמו כן להכיר, להבין ולהפנים את התנאים הנחוצים וחיוניים להישרדותה של חשיבה יצירתית ביחיד ובקבוצה, תוך התנסות אישית, כשלב של פיתוח חשיבה יצירתית אצל המונחים לעתיד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

עיצוב מקצוע רב תחומי

מרצים:

מירב רהט

הקורס יעסוק במהותו הרב-תחומית של מקצוע העיצוב.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ראשית, מבחינת ריבוי התחומים והביטויים שהמקצוע מכסה במרחב הסביבה הטבעית והמלאכותית, וכן בקשרי הגומלין של העיצוב עם מגוון של תחומים ונושאים המשולבים בטכנולוגיה, בכלכלה, בתעשייה, במסחר, בתקשורת, במדע, בפוליטיקה, בחברה, באקולוגיה, באיכות הסביבה, בפסיכולוגיה, באמנות הפלסטית ועוד. במהלך הקורס יוזמנו מספר מעצבים אשר יציגו את ה"אני מאמין המקצועי שלהם ויתייחסו לעיסוקם מבחינות שונות, כגון: מסלול ההכשרה למקצוע והסיבות לעיסוק בו; תחומי העיצוב בעיסוקם ושילובם זה בזה; הוראת המקצוע ותרומתה לעשייה המקצועית; ההיבטים הכלכליים, ניהוליים של העבודה, תהליכי עבודה ושיקולים מנחים.

חומרים ותהליכים א

מרצים:

דר אריה רודר

הקורס יעסוק בספקטרום רחב של חומרים, טכנולוגיות, תהליכי ייצור ועיבוד: כלים וטכניקות שישמשו בסיס רחב להשכלה המקצועית של המעצב לעתיד. נושאי הלימוד יכללו: מבוא למורפולוגיה, מבוא לתורת החומרים (עץ, מתכות, פלסטיקה וחומרים נוספים) ניתוח מוצרים, טכנולוגיות אריזה, טכנולוגיות הדפסה והיבטים אקולוגיים וכלכליים של הטכנולוגיה והתעשייה. מהלך הקורס יותאם לעבודה המעשית בסדנה ולעבודת העיצוב והיצירה בסטודיו.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חומרים טקסטיליים

מרצים:

דר ארנה בן מאיר

הקורס נועד להקנות מידע על סוגי מוצרי טקסטיל המיועדים לעיצוב. במהלך הקורס יסקרו: מבנה ותכונות של מוצרי טקסטיל ועקרונות הייצור שלהם; סוגי חומרי עזר בתעשיית הביגוד, חומרים מעטרים וסוגי עיבוד ועיצוב של מוצרי טקסטיל, כגון: אשפרה, גיוון והדפסה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

צילום סטילס ותולדותיו

מרצים:

עפרית קינר

הקורס מקנה ידע בסיסי, טכני וחזותי כמבוא להבנת אפשרויות הצילום כעזר בתחומים אחרים וכמדיום יצירתי; כמו כן ישולבו דיונים בתהליכים והתפתחויות בתולדות הצילום מראשיתו ועד ימינו. הקורס כולל הרצאות ודיונים מלווים בשקופיות וסרטים בשילוב עם עבודה מעשית בצילום ובמעבדה, הגשת עבודות וביקורות, ייעוץ לעבודה עצמית ועבודה בתמיכת הפרויקטים לעיצוב.
קורס חובה
קורס שנתי

יסודות העיצוב

מרצים:

רון דלבה, רחל דהן, טל שושן

הקורס יעסוק בחשיפה, התנסות ופיתוח החשיבה והראיה התלת-ממדית והדו-ממדית ובבחינת קשרי הגומלין ביניהם, תוך התמודדות עם סוגי חומרים שונים, כגון: נייר, מתכת, פלסטיק, גבס, עץ, חוטי ברזל, פח, פיברגלס; יובאו לדיון גם מוצרים שונים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ייבדקו יחסי הגומלין בין צורות לסביבה, צורה כתולדה של תהליכים תרבותיים, אמנותיים והיסטוריים, ארגונומיים, מכניים ויצרניים. עקרונות התלת-ממד והדו-ממד ייושמו באמצעות פרויקטים בנושאים שונים, תוך מתן דגש על כיווני חשיבה מגוונים בתהליך העיצוב. הדגשים יינתנו גם לגבי טכניקות הגשה והעברת מסרים בעל-פה.

רישום אמנותי

מרצים:

מאשה יוזפפולסקי

הקורס נועד לפתח את יכולות הרישום, פיתוח החשיבה החזותית, והביטוי העצמי באמצעות הרישום. הקורס יתנהל באמצעות תרגילים והדגמות, תוך התמקדות בנושאים, כגון: רישומי מתאר, חלל נגטיבי ופוזיטיבי, קומפוזיציה כללית, זוויות, פרספקטיבה, אשליות אופטיות, פרופורציות, חללים, קוים וכתמים, הצללות ועוד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סדנה לבניית דגמים והמחשת רעיונות

מרצים:

ינון שמחי

הסדנה נועדה להקנות שיטות שונות לפיתוח העברת רעיון מדף הנייר ומדרך הצגה דו-ממדית להצגה תלת-ממדית. הסדנה מתקיימת בסדנת המודלים ומתנהלת באמצעות תרגילים להמחשת טכנולוגיות, דיונים ושעות עבודה בסדנה. שלבי הלימוד נגזרים מהנושאים הבאים: הכרת כלי העבודה והשימוש בהם; הכרת חומרי גלם שונים (עץ, מתכת, פלסטיק, חומרי טקסטיל וחומרים רכים) תכנון דגם (השלבים לעבודה נכונה); הכרה ושימוש דבקים שונים בהתאמה חומרים; רכישת שפה משותפת להבנת תהליכים טכנולוגיים..
קורס חובה
קורס שנתי

המחשה, פרספקטיבה

מרצים:

פיודור בזובוב

משתתפי הסדנה עושים היכרות עם טכניקות המחשה דו-ממדיות, פיתוח סקיצות, עקרונות הגשה ושיטות ייצוג. הלימוד מתבצע דרך הדגמות, תרגילים וניתוח מדגמי. משתתפי הסדנה יתנסו במספר נושאים, כגון: מהות ההמחשה ומקומה המקצועי, כלי עבודה וטכניקות אלטרנטיביות, סוגי רישום, המחשת מקור האור והחזרי אור, קומפוזיציה, קווי-מתאר, ניגודים, מבטים, פיתוח סקיצות, טכניקות הדגשה וטשטוש פרטים, העתקה מצילום, טכניקות משולבות ועוד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

יסודות הטיפוגרפיה

מרצים:

אריק כספי

הקורס יעסוק בתרגול בדרכי חשיבה וניתוח וארגון מידע תוך שימוש באפשרויות השפה הטיפוגרפית; הכרה והתנסות בשפה הטיפוגרפית נעשית באמצעות המרכיבים הטיפוגרפיים של הכתב העברי: היכרות עם האות, המילה, השורה והטור. כמו כן יידון, ינותח ויתורגל שילוב מערך טיפוגרפי במרכיבים חזותיים, כמו איור, צילום וצבע, בעזרת הבנה בסיסית של עיצוב סימנים וסמלים ואופן העברת מסרים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לעיצוב תקשורת חזותית

מרצים:

רחל דהן , שירלי רוכמן

הקורס נועד לבחון את הקשרים בין האמצעים החזותיים השונים לבין המסר ואת מידת הקומוניקטיביות הנוצרת. כמו כן, תועלה במהלך הקורס המודעות למשמעויות ולהשלכות בשימוש באסוציאציות שמקורם בהקשרים תרבותיים, במוסכמות ויזואליות וב"רדי-מייד" התרגילים בקורס נועדו להקנות הבנה ויכולת ליצירת סדרה במדיום שגורם הזמן נעדר בו, תוך בחינת הקשר בין מוצר סדרתי לבין זיכרון המשתמש. התרגילים יתמקדו בנושאים, כגון: שפת סימנים, הוצאת ספרים, פרסום.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לעיצוב מוצר

מרצים:

ערן אפלבוים

הקורס נועד להקנות כלים בניתוח קהל משתמשים ואיתור "צרכים" בהיבטי תכנון של מוצר; הסטודנטים יתנסו במתן פתרונות עיצוביים לצורכי המשתמשים וביישום יסודות העיצוב בתכנון מוצר. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בשני תרגילים: תרגיל מקדים שיהווה התנסות ראשונית בחיבור פונקציה לאובייקט מעוצב ותרגיל עיקרי שבאמצעותו יתנסו הסטודנטים בעיצוב מוצר. שלבי ההתנסות יכללו את השלבים הבאים: הגדרת משתמש, סביבה ופונקציה כבסיס לתכנון, הגדרות תפקיד המוצר כפתרון לבעיה, יישום הגדרות התפקיד בעיצוב האובייקט.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סטודיו רב-תחומי

מרצים:

הילה שאלתיאל, מורה דימרמן, טל שושן, דורי אוריין, אנקטי, רחל דהן, רון דלבה, ענת שטיין ועוד.

סדרת סטודיו לבחירה על פי דיסציפלינה ומבנה התכנית על ידי הסטודנט. הסטודיו מתקיימים במתכונת המדמה עבודת סטודיו פעיל. מטרת קורסי הסטודיו הוא ליצור תשתית מקצועית ומיומנות תחומית על פי בחירת הקורס על ידי הסטודנט. תעני הסטודיו מתחדשים ומשתנים מידי שנה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

כלים נבחרים לסטודיו רב תחומי לעיצוב תקשורת חזותית ומדיה דיגיטליות

נועדו להעמיק את המיומנות בתוכנות בסיס, המשמשות לעיצוב תקשורת חזותית ומדיה דיגיטליות, כגון: פריהנד, פוטושופ, דירקטור, פלש, פרמייר וכדומה, ולרכוש ידע בתוכנות נלוות, כמו, morph, Bryce, lifeform במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו גם בניהול צוות עיצוב באמצעות Dreamweaver ויתורגלו בלימוד עצמי של תוכנות בעזרת מקורות מתוקשבים וספרים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

כלים נבחרים לסטודיו רב תחומי לעיצוב תעשייתי - תוכנת תיב"ם למתקדמים

מרצים:

ערן אפלבויים

נועדו להעמיק את השליטה בתוכנת SolidWorks , תוך טיפוח הכלים המאפשרים שימוש יעיל בתוכנה. העמקה במיומנות השימוש של סביבת החלקים, המודל התלת-ממדי בשיטת Solid Modeling הרכבת מוצר (Assembly), הכנה והוצאת שרטוט (Draw) ופרזנטציה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

היד שמנענעת את העריסה

מרצים:

דר' הדרה שפלן-קצב

הקורס נועד לבדוק את הגישות הפמיניסטיות להיסטוריה ולביקורת של האמנות והעיצוב בהקשרי הגישות הפוסט מודרניות ואת מידת תרומתן למהפכת הביקורת בתחומים אלה. באמצעות משנתן של היסטוריוניות ומבקרות פמיניסטיות, כגון: גריזלדה פולוק, אן צ'ייב לוסי ליפאר, ג'ודי אטפילד, שריל בקלי ואחרות ייבחנו דילמות המאפיינות את הביקורת הפמיניסטית, כמו בדלנות וייחוד, טשטוש זהות ושוויון, מיכון וצריכה, שחרור ושעבוד.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

פיסול

מרצים:

דוד פאר

קורס פיסול בסיסי המלמד את הסטודנט את המעבר מגוף לאובייקט ולהפשטה של דימוי כחומר העשרה להכרת הבעיות הכרוכות במדיום יתקיימו הרצאות (של המורה והסטודנטים), מלוות בשקופיות וסרטי וידיאו, על פסלים נבחרים; הרצאות אלה ידונו באמן, בתפיסתו, בתקופתו ובהשלכות הנובעות מיצירת על המדיום. בחלק המעשי הקורס יעסוק באמצעות פרויקטים מובנים בשפת הפיסול ומהויותיו, בטכניקות וחומרים שונים ובמפגש עם אמן.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

כלים נבחרים לסטודיו רב תחומי לעיצוב לבוש - גיזרה מתקדמת / עורות

מרצים:

טליה שחר, אור בלינקי
 

קורסים מתקדמים בכלים המשמשים את מעצב הלבוש והאביזרים העכשוי. תכני הקורסים משתנים תדירות ונעים סביב גזרות מחויטות, קאזואל, מכנסים וכדומה. בתחום העורות סטודנטים לומדים לעבוד עם עורות (ניתן להשתמש בדמוי עור) בטווח עשיה שנע בין אביזרים לתיקים ולמערכת לבוש שלמה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

אמנויות העיצוב - סטודיו שנה ב'

סידרה של קורסי בסיס בתחומי הלימוד המרכזיים של הסטודנטים. בחירת הסטודיו מחייבת בחירה שהיא רב תחומית- לפחות 2 תחומי לימוד מרכזיים. קורסים אלה מהווים את הבסיס לקורסי הסטודיו הרב תחומי של שנה ג.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

מבע קולנועי

מרצים:

רונן לייבמן

קורס עיוני הסוקר את היסודות של ההבנה בשפה הקולנועית. הקורס כולל צפייה עצמית בסרטים מתקופות שונות בהתפתחות השפה הקולנועית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

עיצוב אמנות צרכנות

מרצים:

מירב רהט

תחומי העיצוב והאמנות נחשבו לאורך שנים רבות לתחומים נפרדים. הראשון נאמד בערכים של פונקציונאליות ואילו השני הוגדר כחווייתי-רגשי. תכלית האחד הייתה ייצור אובייקטים שימושיים ואילו תכלית השני התגלתה בתהליך היצירה עצמו. לאורך השנים החל פעפוע בין התחומים - אמנים החלו ליצור "מוצרי צריכה" ומעצבים החלו להציג אובייקטים שמעמידים בסימן שאלה את הפן הפונקציונאלי. בנוסף, השפעותיהם של תחומים נוספים דוגמת מדע וטכנולוגיה הובילו לניסיונות ולבחינה של שפות חדשות של יצירה כמו גם ליצירת חוויות חדשניות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הפוליטיקה של הגוף

מרצים:

ד"ר סיון שטאנג

בעידן המודרני הקיום הביולוגי של הגוף האנושי הופך לזירה המרכזית דרכה שולט השלטון. כך הופך הגוף האנושי לזירת מאבק ויחסי כוח. בקורס נבחן אופנים שבהם הגוף האנושי הופך לאתר של שליטה, בעלות, משמעת, פיקוח והתנגדות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

כמו כן נבחן מצבים שבהם תפיסות חברתיות ביחס לגוף מושפעות, מצד אחד, מאידיאולוגיות וכוחות שפועלים "מלמעלה" – כוחות של מבנים תרבותיים עתיקי יומין, תכתיבים מוסדיים וחוקים שלטוניים, ומצד שני מאידיאולוגיות וכוחות שפועלים "מלמטה" – קבוצות, קהילות ויחידים, המאתגרים את המרחב הגופני המנוהל. נבחן את הדרכים שבהם מסומנים גופים שונים (הגוף המבוגר, הגוף השחור/מושחר, הגוף האזרחי הגוף הציוני, הגוף הצבאי, הגוף הבזוי, הגוף האנורקטי, הגוף המלא, ועוד) בחברה של ימינו, את ההשלכות החברתיות והפוליטיות של צורות הסימון הללו במישורים של אזרחות, חברה וסובייקטיביות.
 

ברוכים הבאים לעולם היברידי

מרצים:

עפרית קינר

מאפרסק ושזיף לאפרשזיף ממדוזה זוהרת לעכבר פלורסנטי, הכלאות בין גוף לרובוט, בין אמנות למדע, בין שפות שונות ותרבויות שונות. כל מה שחשבנו שלעולם לא יתחבר הפך למובן אליו. אלו עוד רעיונות יוכלאו ויומשגו כמשהו חדש? מה עוד יתחבר למציאות חדשה ואיך כל אלו משפיעים על אמנות עיצוב תרבות ומה שאנחנו עושים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

בקורס נבחן את המושג היברידיות שטבע חומי באבא כחלק מהשיח התרבותי וכיצד תפיסת עולם זו המעודדת הכלאות של תחומים מאפשרת למעצבים אמנים (וגם מדענים) להרחיב את גבולות השיח, החשיבה והעשייה שלהם. הקורס יתנהל באופן "היברידי" כהכלאה בין התכנים שהסטודנטים יבחרו לתכנים שהם חלק מובנה מהקורס.
 

המקום הישראלי

מרצים:

מירב רהט

בעידן של גלובליזציה וטכנולוגיות חדשניות זהות מקומית הולכת והופכת יותר ויותר מורכבת והניסיון לאתר "שפה מקומית" בתחומי היצירה השונים כמעט ונדון לכישלון. בקורס נבחן מה מבטא מקומיות ביצירותיהם של יוצרים בישראל? היכן יש טשטוש זהות והטמעות בשדה היצירה הבינלאומי? כיצד "רוח התקופה" באה לידי ביטוי בשדות שונים ובעבודתם של יוצרים ישראליים שונים ועוד.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

 

מטרת הקורס: הרחבת ההתבוננות והקריאה של יצירה במקום הישראלי; הרחבת הבסיס לניתוח יצירות דרך מפגש עם עבודות מדיסציפלינות שונות; הצפת תימות מקומיות דומיננטיות והבנת היחסים בין העשייה המקומית לעשיה בעולם; פיתוח יכולת מחקר, ניתוח וכתיבה על סוגיות בעיצוב/אמנות.
 

סמינריון תקש"ח - שיווק

מרצים:

ג'וש פורת

הקורס בא ללמד את יסודות השיווק כמרכיב בלתי נפרד מחיינו במאה ה21. הקורס יעסוק במקומו של השיווק בבניית הפירמה/המוצר ומטרתו להקנות לתלמידי הקורס זווית ראייה רחבה על עולם השיווק והפרסום החל מלמידת המוצר והשוק, דרך בנייה וקביעת האסטרטגיה השיווקית ניהול השיווק ועד בניית הקמפיין שמטרתו ליצור שינוי בתפיסתו של הצרכן הסופי. התלמידים יכירו מושגי יסוד כגון, ילמדו את מרכיבי השיווק בתכנית העסקית, תמחיר המוצר, התנהגות צרכנים, דרכי לימוד השוק, קביעת אסטרטגיה שיווקית ויישומה למעשה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

סמיוטיקה והיצירה החזותית

מרצים:

ד"ר סיון שטאנג

סמיוטיקה, חקר הסימנים ומערכות סימנים, היא שדה מחקר שהשפיע עמוקות במהלך המאה ה-20 על תחומי מדעי הרוח, האמנויות היפות והשימושיות, הן מבחינת מחקר והן מבחינת הפרקטיקה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הסמיוטיקה מתייחסת אל האובייקטים התרבותיים הסובבים אותנו, כסימנים, הנטועים בתוך מערכות, ונותנת כלים לניתוח ופיתוח תהליכי יצירה, ברובד המשמעות שלה. זאת, תוך בחינת משולש יחסי הכוח בין הצופה/קורא, האובייקט והיוצר. זרמים בסמיוטיקה שואלים: כיצד מיוצרת משמעות של אובייקט? עד כמה משמעות זו היא יציבה? מה קורה כאשר נוצרת אי הסכמה לגביי משמעותו? למי יש כוח לקבוע משמעות? בקורס נכיר מספר גישות בחקר הסמיוטיקה, נדון וננתח מגוון דוגמאות לעיסוק בקשר שבין אובייקט, סימנים ומשמעות מתחום התרבות החזותית, העיצוב, האמנות, הוידיאו והקולנוע.