מלגות לסטודנטים עולים

 

מלגת קהל היעד של מלגות אלה הינם סטודנטים שעלו לישראל מכל ארצות העולם החל משנת 2003, וכן סטודנטים שעלו ארצה מאתיופיה החל משנת 1990.

סטודנטים העומדים בתנאים הבאים יהיו רשאים להגיש את מועמדותם למלגה: סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימודים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה , נותרה למועמד לפחות שנת לימודים אקדמית אחת מלאה לפני סיום לימודיו. 

על מנת להגיש בקשה למלגה, על הסטודנט להיכנס לאתר האינטרנט שלנו
לקרוא את ההנחיות המפורטות שם ולמלא את טופס ההגשה המקוון.
(לא יתקבלו בקשות על ידי שליחת טפסים למשרדים).