סמסטר קיץ

סמסטר קיץ מ- 30.6.2017 עד 1.9.2017

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מבוא לפסיכולוגיה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: גדעון מנדה קוד הקורס: 2356

מועדי הקורס: ימי רביעי  בין השעות 12:15 עד 16:15
מועד השיעור הראשון: יום רביעי, 5.7.2017
מועד שיעור אחרון: 9.8.2017 │ מועד מבחן: יום חמישי 17.8.2017


פסיכולוגיה התפתחותית - היקף: 60 שעות שכר לימוד:1980 ₪
מרצה: ד"ר עומר לאנס קוד הקורס: 2357

מועדי הקורס: ימי שישי  בין השעות  08:30 עד 13:15
מועד השיעור הראשון: יום שישי 30.6.2017
מועד שיעור אחרון: 1.9.2017 │ מועד המבחן: יום ראשון  10.9.2017


תיאוריות אישיות - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה:  : רעיה פרנקל  קוד הקורס: 2358

מועדי הקורס: ימי רביעי  בין השעות 16:30 עד 19:45
מועד השיעור הראשון: יום רביעי, 5.7.2017
מועד שיעור אחרון:  16.8.2017 │ מועד מבחן: יום רביעי 23.8.2017


פסיכופתולוגיה - היקף: 60 שעות שכר לימוד: 1980 ₪
מרצה: ד"ר ניסים אבישר קוד הקורס: 2359

מועדי הקורס: פעמיים בשבוע, ימי שלישי בין השעות  08:30 עד 12:30 וימי רביעי בין 08:30 עד 11:45
מועד השיעור הראשון: יום שלישי, 4.7.2017
מועד שיעור אחרון: יום שלישי, 15.8.2017 | מועד מבחן: יום ראשון 20.8.2017


פסיכופיזיולוגיה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: בן אוריה יהודה קוד הקורס: 2362

מועדי הקורס: ימי שני בין השעות 10:15 עד 15:15
מועד השיעור הראשון: יום שני, 3.7.2017
מועד שיעור אחרון: יום שני  31.7.2017 │ מועד מבחן: יום שני  7.8.2017


שיטות מחקר - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה:  ד"ר מיה דיאמנט קוד הקורס: 2364

מועדי הקורס: ימי ראשון  בין השעות 9:00 עד 13:00
מועד השיעור הראשון: יום ראשון, 2.7.2017
שיעור אחרון: יום ראשון  6.8.2017 │ מועד מבחן: יום חמישי  10.8.2017

 
סטטיסטיקה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: : אורי בארי קוד הקורס: 2363

מועדי הקורס: ימי ראשון  בין השעות 13:30 עד 17:30
מועד השיעור הראשון: יום ראשון, 2.7.2017
שיעור אחרון: יום ראשון 6.8.2017 │ מועד מבחן: יום ראשון 13.8.2017