תאריכי מבחנים

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

                       מועדי מבחנים סמסטר א'  תשע"ז  2017 – 2016
  מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 12.2.2017
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 5.3.2017
שעה 16:00-17:30

פסיכולוגיה התפתחותית

יום חמישי  16.2.2017
שעה  16:00-17:30

יום חמישי 9.3.2017
שעה 16:00-17:30

תיאוריות אישיות

יום ראשון 19.2.2017
שעה 16:00-17:30

יום חמישי 16.3.2017
שעה 16:00-17:30

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 2.3.2017
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 2.4.2017
שעה 16:00-17:30

פסיכופיזיולוגיה

יום ראשון 26.2.2017
שעה 16:00-18:00

 יום חמישי 23.3.2017
שעה16:00-18:00

סטטיסטיקה

יום שלישי 27.12.2016
שעה 16:00-18:00

יום ראשון 29.1.2017
שעה 16:00-18:00

שיטות מחקר

יום חמישי 23.2.2017
שעה 16:00-18:00

יום ראשון 19.3.2017
שעה 16:00-18:00

 

                                   מועדי מבחנים סמסטר ב' תשע"ז - 2017
  מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 2.7.2017
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 23.7.2017
שעה 16:00-17:30

סטטיסטיקה

יום ראשון 11.5.2017
שעה 09:00-11:00

יום ראשון 11.6.2017
שעה 16:00-18:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 9.7.2017
שעה 16:00-17:30

יום חמישי 10.8.2017
שעה 16:00-17:30

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 6.7.2017
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 6.8.2017
שעה 16:00-17:30

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 20.7.2017  
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 13.8.2017
שעה 16:00-17:30

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 29.6.2017
שעה 16:00-18:00

יום חמישי 27.7.2017
שעה 16:00-18:00

שיטות מחקר

יום ראשון 16.7.2017
שעה 16:00-18:00

יום חמישי 17.8.2017
שעה 16:00-18:00

 

                                  מועדי מבחנים סמסטר קיץ תשע"ז - 2017
  מועד א' מועד ב'
פסיכופיזיולוגיה

יום שני 7.8.2017
שעה 16:00-18:00

 יום ראשון 3.9.2017
שעה 16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום חמישי 17.8.2017
שעה 16:00-17:30

יום חמישי 7.9.2017       
שעה 16:30-17:30

פסיכופתולוגיה

יום ראשון 20.8.2017   
שעה  16:00-17:30

יום ראשון 17.9.2017
שעה 16:00-17:30

תיאוריות אישיות

יום רביעי 23.8.2017
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 24.9.2017
שעה 16:00-17:30

שיטות מחקר

יום חמישי 10.8.2017
שעה 16:00-18:00

יום ראשון 10.9.2017
שעה 16:00-18:00

סטטיסטיקה

יום ראשון 13.8.2017
שעה 16:00-18:00

יום חמישי 14.9.2017
שעה 16:00-18:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 10.9.2017
שעה 14:30-16:30

יום חמישי 28.9.2017 
שעה 16:00-18:00