קורסים בפסיכולוגיה ובשיטות מחקר תשע"ז

 

קורסים בפסיכולוגיה ובשיטות מחקר תשע"ז

ההשתתפות בקורסי הפסיכולוגיות אינו מהווה התחייבות המכללה  לפתיחת תכניות בהם יש דרישות קדם.

קורסים בפסיכולוגיה

מבוא
קורסי הפסיכולוגיה מיועדים לסטודנטים הנדרשים להשלים קורסים בפסיכולוגיה, בעלי תואר ראשון שאינו מתחום הפסיכולוגיה המבקשים ללמוד באחד ממקצועות הטיפול בהם נדרשים קורסים אלה או למבקשים ללמוד לקראת תואר שני בטיפול באמצעות הבעה ויצירה.
בנוסף, קורסים אלה פתוחים לכל המעוניין.

תקצירי הקורסים - סמסטר א' / סמסטר ב' / סמסטר קיץ תשע"ז

מבוא לפסיכולוגיה - ד"ר גדעון מנדה  (בהיקף 30 שעות)
קורס זה הינו שער הכניסה אל תחום הפסיכולוגיה. הקורס מציג את שפת היסוד בפסיכולוגיה ואת השימוש בה, סוקר וממפה את תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה על גווניה השונים וביניהם פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, מבחנים פסיכולוגיים, תהליכי חשיבה וזיכרון, גישות מרכזיות להבנת אישיות האדם ועוד.

פסיכולוגיה התפתחותית - ענב גוטליב אליעז / ד"ר עמר לאנס  (בהיקף 60 שעות)
הקורס יעסוק במעגל החיים ההתפתחותי מלידה ועד זיקנה. שלבי התפתחות, תהליכים פסיכולוגיים אופייניים ומשברי מעבר, תורות התפתחותיות מרכזיות וממצאי מחקר. השיעור ילווה בהדגמות והמחשות.

תיאוריות אישיות - רעות מנור (בהיקף 30 שעות)
תיאוריות אישיות מנסות לבנות מסגרת המאפשרת מתן פשר להתנהגות האנושית. הקורס יעסוק בסקירה של תיאוריות האישיות המרכזיות בפסיכולוגיה (בין השאר פרויד וממשיכיו, תיאוריות ביהביוריסטיות ותיאוריות הומניסטיות) ובהשלכות של תיאוריות אלו לגבי מחקר אישיות, התפתחות וטיפול פסיכולוגי.

פסיכופתולוגיה - ד"ר ניסים אבישר / דוד פוטיק (בהיקף 60 שעות)
ההקורס יעסוק בהיכרות עם הפרעות הנפש השונות, סוגיהן, אפיוניהן ואופן אבחנתן. כן תהיה בו סקירת תיאוריות העוסקות בנסיבתיות ההפרעות.

קורסים בפסיכופיזיולוגיה ובשיטות מחקר

מבוא
קורסים אלה מיועדים למועמדים המבקשים ללמוד תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. במסגרת המלצות ועדת המל"ג מתש"ע 2010, מועמדים שלא למדו קורסים אלה נדרשים להשלימם כתנאי קבלה לתואר השני. בנוסף, קורסים אלה פתוחים לכל המעוניין.

תקצירי הקורסים - סמסטר א' / סמסטר ב' / סמסטר קיץ תשע"ז

פסיכופיזיולוגיה - ד"ר יהודה בן אוריה ( בהיקף 30 שעות )
מגוון מופלא של תהליכים ביולוגיים המתרחשים בגוף ובעיקר במוח עשויים להסביר את ההתנהגות היומיומית במהלך החיים: הטמפרמנט, המודעות, החישה, החשיבה, השפה, הריכוז וקבלת
ההחלטות - כולם מהווים מרכיבים בסיסיים המובילים להתנהגות האופיינית.
במהלך הקורס נכיר את הבסיס הביולוגי המאפיין כל אחד ממרכיבי ההתנהגות וכך נזהה את המפתח לווריאביליות הקיימת בהתנהגות האנושית.

שיטות מחקר - ד"ר מיה דיאמנט ( בהיקף 30 שעות )
ההקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בשיטות מחקר במדעי החברה וכלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים. הקורס ידון בעקרונות הגישה המדעית הפוזיטיביסטית ובהיבטים שונים בבניית מערך מחקר. במהלך הקורס נתמקד בבניית שאלות והשערות מחקר, בתכנון מערך מחקר, במדידה של משתנים, בבניית כלי מחקר, בבדיקת תוקף ומהימנות, בשיטות דגימה ובשיטות לאיסוף נתונים. הקורס ילווה בקריאה וניתוח של מאמרים מכתבי עת.

סטטיסטיקה - אורי בארי ( בהיקף 30 שעות )
הקורס נועד להקנות ידע וכלים לניתוח נתונים בשיטות סטטיסטיות כבסיס לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים, והתנסות במחקר הלכה למעשה. הקורס יתמקד בשיטות בסיסיות לניתוח נתונים במחקר הכמותי הן בסטטיסטיקה תיאורית והן בסטטיסטיקה עסקית. הקורס ילווה בקריאה וניתוח לוחות המאמרים מכתבי עת.

* ניתן להגיש בקשה לגמול במסלול אישי - פרטים ניתן למצוא באתר של משרד החינוך.

לקבלת מידע נוסף, אנא מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:

* שדות חובה מסומנים בכוכבית

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200
הרשמה אונליין