אבחנות פסיכיאטריות בכיתה - משולש המחנך/ת, התלמיד/ה, והרופא/ה

שם ראש התכנית: ד"ר דניאל ירקוני

מסגרת התכנית: דו שנתית

ימים ושעות לימוד: יום חמישי, אחת לשבועיים, 16:00-19:15

קהל היעד: מחנכות/ים ותלמידות/י הוראה - חינוך רגיל ומיוחד, בכל המגזרים השונים

מהות התכנית: היכרות עם ההפרעות הפסיכיאטריות השונות בילדים ומתבגרים - קריטריוני אבחון, סוגים שונים של בדיקות בקהילה, עקרונות הטיפול בכיתה ומחוצה לה (רגשי/דינאמי פרטני/קבוצתי, התנהגותי, תרופתי).

מטרת התכנית: הכוונת עובדות/י ותלמידות/י הוראה – כיצד לזהות? כיצד לפעול? עם מי? (מתן ידע וכלים בסיסיים)

 מקום הלימודים: סמינר הקיבוצים

קהל היעד: (אם יש גמישות לציין בצורה מפורטת) מחנכות/ים ותלמידות/י הוראה - חינוך רגיל ומיוחד, בכל המגזרים השונים

מהות התכנית: היכרות עם ההפרעות הפסיכיאטריות השונות בילדים ומתבגרים - קריטריוני אבחון, סוגים שונים של בדיקות בקהילה, עקרונות הטיפול בכיתה ומחוצה לה (רגשי/דינאמי פרטני/קבוצתי, התנהגותי, תרופתי).

מטרת התכנית: הכוונת עובדות/י ותלמידות/י הוראה - כיצד לזהות? כיצד לפעול? עם מי? (מתן ידע וכלים בסיסיים)

התכנית מהווה ידע וניסיון הנחוצים לכל עובדות/י ותלמידות/י ההוראה בעידן הידע הזמין לכל, בו חשוב להבדיל בין מידע רפואי שגוי ומדויק, ככלי להבנה והתמודדות של המחנכות/ים ותלמידות/י ההוראה עם בעיות פסיכיאטריות שונות אשר מופיעות בכל שנה ובכל מקום בכיתות החינוך הרגיל והמיוחד.   כמו כן, התכנית מהווה כלי לשינוי תפיסות ואמונות שגויות בנושאים שונים הרלוונטיים לכל מחנך/ת ותלמידות/י הוראה, הן בחינוך

שנת הלימודים תשע"ט  מתחילה  בתאריך 14.10.18 ומסתיימת בתאריך  27.6.19 
שימו לב!  ההחלטות הסופיות בנוגע  לפתיחת תכניות מתקבלות עפ"י נתוני  ההרשמה  שייקלטו עד  ל 16.9.18.