אופק חדש דרגות 7-8

שלח לחבר   הדפס

תקציר הדרגות הגבוהות – דרגות 7-8 – שנה"ל תשע"ד

שם המוסד האקדמי

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)

תכניות לימודים לפיתוח מקצועי דרגות 7-9 תשע"ד
"מורה יוזם", "מורה חוקר" ו"מורה חונך בכיר"
שנת השתלמות ראשונה מתוך שנתיים
תכנית ההשתלמות המוצעת מיועדת למורים וותיקים המבקשים לפתח ידע מקצועי יישומי, מבוסס מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם, ומעוניינים לרכוש - כלים לחקר עבודתם. תכנית הלימודים מבוססת על ההנחה כי ידע מקצועי מהווה את התשתית לחיזוק תחושת מסוגלות עצמית וכגורם מכריע בקידום מורים, הוראה ותלמידים. ייחודה של תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים הוא
בהעצמת המורים כמומחים רפלקטיביים בעלי ידע פדגוגי רחב ומעמיק.
בשנת הלימודים תשע"ד ייפתחו שלוש מסגרות לימודים של פיתוח מקצועי לדרגות הגבוהות.

מורה יוזם שנה א' לדרגה 7
מורה חוקר שנה א' לדרגה 8
מורה חונך בכיר שנה א ' לדרגה 9

במסגרת תכניות אלו יתקיימו הלימודים בדגש על תהליכי חינוך מבוססי תיאוריה, הוראה, למידה והערכה בחינוך , ליווי מורים וקידומם בבית הספר.

דרישות הלימודים כוללות השתתפות פעילה, תכנון ראשוני של יוזמה חינוכית או מחקר פעולה, ובדרגה 9 ביצוע ותיעוד תהליכי ליווי.

הלימודים בהיקף של 75 שעות יתקיימו בימי שני החל מ- 14 באוקטובר ועד – אמצע חודש מרץ בין השעות 16:00-19:15.
ס"ה 11 מפגשים כיתתיים שיתקיימו
אחת לשבועיים.
מועדים מדויקים ימסרו לנרשמים.

המעוניינים להירשם מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולהחזירו למזכירות המרכז לפיתוח והכשרת מנהלים.

03-6996461


לפרטים נוספים
:
אסנת ניצן

03-6902374
 

טופס הרשמה לקורסי אופק 7-9 פיתוח מקצועי תשע"ד
טופס הרשמה לשנה ב' לקורסי אופק 7-9 פיתוח מקצועי תשע"ד

רציונל תכניות דרגות 7-9

למידה לאורך הקריירה ופיתוח מקצועי מהווים חלק אינטגרלי בפיתוח חייו המקצועיים של כל מורה. הלימודים בתכנית מנותבים להעמקת הידע והמיומנויות המקצועיים לצד פיתוח חשיבה ממוקדת תהליכי חינוך הבנתם ויישומם בדגש על הרחבה, טיפוח ופיתוח המומחיות הפרופסיונאלית של המורה. מומחיות מקצועית הינה תהליך מתחדש, מתעדכן ומקדם ברמה האישית והארגונית כאחד. פעילות חינוכית של מורים החווים תהליכים אלו תבוא לביטוי בתוצרי העיסוק בכיתה ובבית הספר.

ההתפתחות המקצועית של מורים בדרגות גבוהות מושתתת על תפיסה תהליכית של הלמידה המבוססת על גישת PBL בה מקושרת הלמידה לסביבת ההוראה, מכוונת אליה ומביאה לביטוי ניסוי, חקירה, יישום והטמעה, ועל הרחבה של 'המסוגלות העצמית' של המורה כמנוף לקידום הלמידה.

תכניות הלימודים מיועדות למורים וותיקים ומנוסים המבקשים לפתח ידע מקצועי-יישומי, מבוסס מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם ולמורים המעוניינים לרכוש כלים לחקר עבודתם. תכנית הלימודים מבוססת על ההנחה כי ידע מקצועי מהווה את התשתית לחיזוק תחושת מסוגלות עצמית וגורם מכריע בקידום מורים, הוראה ותלמידים. ייחודה של תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים הוא בהעצמת המורים כמומחים בעלי ידע פדגוגי ומיומנויות נדרשות להערכת תהליכי הוראה ולמידה כיתתיים ובית ספריים כמורים רפלקטיביים. 
 
פירוט מסגרת הלימודים, התכנים והיקפם:

א. דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תכניות
 

רציונל התכנית ההתמחות בדרגת קידום מדרגה שש (6) לדרגה שבע (7) נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר.
כיוזמה חינוכית אנו מגדירים כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בבית הספר. פיתוח היוזמה ויישומה יעשה תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן.
תוצר היוזמה החינוכית מתייחס להישג, מיומנות או ידע הנצבר בתום התהליך ומבטא תהליכי התפתחות מקצועית ומסוגלות עצמית.
  לימודיים עיוניים ליווי ונחיה
שנה אי שני קורסים בהיקף כולל של 45 שעות
א. תהליכי חינוך מבוססי תיאוריה: גב' גבי לנדלר-פרדו
ב. מחקר והערכה בהוראה ובבית הספר: ד"ר אורי קצין.
  • תהליכי תכנון ורפלקציה בהנחיה אישית וקבוצתית בהיקף של 15 שעות
  • התנסות בכלי מחקר (תצפית וראיון), תכנון יוזמה חינוכית וכתיבת תלקיט אישי המתעד את ההתנסויות ואת המטלות (15 שעות)
סה"כ 45 סה"כ 30
שנה ב' שני קורסים בהיקף כולל של 45 שעות
א. יזמות חינוכית: מתכנית לביצוע (30 שעות) גב' גבי לנדלר-פרדו.
ב. אמנות ההוראה וקידום הלמידה: מהתיאוריה לכיתה ובחזרה, ד"ר קובי גוטרמן.
 
  • תהליכי תכנון ורפלקציה בהנחיה אישית וקבוצתית בהיקף של 15 שעות
  • תכנון, ביצוע והערכה של יוזמה חינוכית וכתיבת תלקיט אישי המתעד את ההתנסויות (15 שעות)
סה"כ 45 סה"כ 30
סה"כ במהלך הלמודים סה"כ 90 סה"כ 60

 ב. דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו 

רציונל התכנית ההתמחות בדרגת קידום מדרגה שבע (7) לדרגה שמונה (8) נועדה להעלות את המסוגלות האישית וההערכה העצמית של המורים במקצועיותם באמצעות חיזוק המיומנויות ושיפור יכולות ההוראה וניהול הכיתה. בנוסף, העלאת המקצועיות מתייחסת גם לפיתוח מומחיות בבחינה, חקירה ומתן פתרונות לשאלות וסוגיות מתחום עבודתם. עוד נדרשים המורים להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום המהלכים והתוצאות בקרב עמיתים כך שהתוצרים יבואו לביטוי בעבודת המורה ובעבודת עמיתיו.
למחקר אנו מתייחסים כתהליך מובנה ושיטתי שבו מתבצעת חקירה בסוגיה מרכזית הרלבנטית לשיפור תפקודו של עובד ההוראה בכיתה ובבית הספר. מחקר רלבנטי הוא מחקר בכל סוגיה חינוכית בה מתחבט עובד הוראה הקשורה לעבודתו בכיתה ו/או בביה"ס. התוצר של חקירה זו מתייחס למה שהמורה השיג או למד בתום התהליך. תוצר זה מאפשר למורה לפתח את תהליכי הלמידה האישיים שלו או שלה.
 
  לימודיים עיוניים ליווי ונחיה
שנה אי שני קורסים בהיקף כולל של 45 שעות
א. תהליכי חינוך מבוססי חקר: גב' גבי לנדלר-פרדו
ב. מחקר והערכה בהוראה ובבית הספר: ד"ר אורי קצין.
  • תהליכי תכנון ורפלקציה בהנחיה אישית וקבוצתית בהיקף של 15 שעות
  • התנסות בכלי מחקר (תצפית, ראיונות מסוגים שונים, קבוצת מיקוד, יומני שדה), תכנון מחקר וכתיבת תלקיט אישי המתעד את ההתנסויות ואת המטלות - 15 שעות
סה"כ 45 סה"כ 30
שנה ב' א. תאוריה ויישום בכיתה ובבית הספר ד"ר קובי גוטרמן
ב. המורה כמקצוען רפלקטיבי – גב' גבי לנדר פרדו
 
  • תהליכי תכנון ורפלקציה בהנחיה אישית וקבוצתית בהיקף של 15 שעות
  • תכנון וביצוע מחקר עצמי או מחקר הערכה וכתיבת תלקיט אישי המתעד את ההתנסויות - 15 שעות
סה"כ 45 סה"כ 30
סה"כ במהלך הלמודים סה"כ 90 סה"כ 60

לוח זמנים לביצוע התכנית
הלימודים למצטרפים חדשים לשנת תשע"ד יתקיימו בימי שני, אחת לשבועיים, בין השעות 16:00-19:15
תחילת הלימודים: 14 באוקטובר 2013.
 

תכנית ההמשך, שנה ב', תתקיים בימי ראשון, אחת לשבועיים, בין השעות 16:00-19:15
תחילת הלימודים: 13 באוקטובר 2013
 

צור קשר

מרכז התכנית
מרכז התכנית: ד"ר קובי גוטרמן
טלפון להתקשרות:

03-6901235
 052-6993252


שם רכז הפיתוח המקצועי: גב' גבי לנדלר-פרדו

טלפון להתקשרות:

03-6902374
054-6228894


אימייל:

דוא"ל נוסף: