מרחב התבוננות

 

מרחב התבוננות - המרכז לפדגוגיה מתבוננת

מרחב ההתבוננות נועד לטפח התבוננות פנימית, התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה. טיפוח ההתבוננות וההתפתחות הרוחנית מהווה נדבך נוסף בעשייה החינוכית ההומניסטית של מכללת סמינר הקיבוצים בצד הממדים של רכישת דעת, פיתוח חשיבה ועיצוב דפוסי התנהגות חברתיים ואזרחיים.

המרחב מזמין שהות שקטה, נדיבה ומאירת פנים עבור כלל ציבור המכללה: סגל, סטודנטים ואורחים ובמסגרתו תתאפשר התפתחות דרך חמישה שערים המשולבים בעולמות החינוך: תודעה, מחשבת הגוף, דיאלוג מתבונן, יצירה אישית ופיתוח כלים פדגוגיים.

מטרת המרחב להצמיח קהילה של אנשי סגל, סטודנטים, אנשי מנהלה ואורחים מהחוץ שמיומנויות ההתבוננות משמשים אותם בעבודתם ובחייהם. המרכז יפתח כלים פדגוגיים חדשים כבסיס ללמידה ולמחקר, והוא יהווה מרכז הפצה ליישום הרעיון המייסד לבתי ספר ולמוסדות חינוך אחרים.

בשנת תשע"ו הוקם במכללת סמינר הקיבוצים מרחב שנועד לטפח התבוננות פנימית, התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה.

בתרבות שהפכה לכלכלית וצומצמה לתועלתנות ויעילות אנחנו נדחקים להישגיות, לצרכנות, לתחרותיות ולדריכות מתמדת, על רקע זה עולה הצורך לפתח אצל האדם מוטיבציה ויכולת להתבוננות פנימית, קשב, נוכחות ערה ומודעות; לעורר בו היפתחות לחוויה ולידיעת הנשגב; שאיפה למפגש קשוב עם האחר והסביבה, לאיזון ביחסים עם הסביבה הטבעית והוקרת האחרים כבני אדם ייחודיים ושווים. פיתוח העצמי להשגת אוטונומיה ואוטנטיות ומימוש העצמי תוך אינטגרציה הרמונית של החלקים השונים שמרכיבים את האדם.

מרחב ההתבוננות מאפשר עצירה מרעש היום יום להתבוננות פנימית, מאור פנים, נדיבות וקשיבות. מגוון הפעילויות בו מעורר אצל באי המכללה הגשמה עצמית אותנטית והתפתחות משולבת של גוף, נפש ורוח.

המרחב נמצא באזור שיש בו עצים, אדמה, אוויר נקי ושמים פתוחים ובמסגרתו מתאפשרת התפתחות דרך חמישה שערים המשולבים בעולמות החינוך: תרגול רוחני) דוגמת מיינדפולנס בחינוך, מדיטציה ודמיון מודרך( מחשבת הגוף )דוגמת טאי-צ'י ועבודה עם הקול( דיאלוג מתבונן )דוגמת מפגשים פילוסופיים, עיסוק בשאלות הגדולות של החיים, שירה, חוכמת דתות ומעגלי הקשבה( יצירה אישית)  דוגמת כתיבה, שירה ותפילה (פיתוח כלים פדגוגיים )דוגמת כישורי הדרכה וביסוס שיח פדגוגי כידע צבור).

המרחב מהווה מסגרת לתרגול ולקיום שיעורים ופעילויות – כמרכז עצמאי וכשותף לעשייה החינוכית במכללה; הוא משמש מודל למרחב שיתופי המערב מורים, תלמידים ומנהלה, שממנו לומדים הסטודנטים כיצד ליישם מודל כזה בבתי הספר שבהם ילמדו.

במרחב צומחת קהילה של מורים, סטודנטים אנשי מנהלה ואורחים שמיומנויות ההתבוננות משמשים אותם בעבודתם ובחייהם. קבוצה זו מפתחת כלים פדגוגיים חדשים כבסיס ללמידה ולמחקר, לומדת מניסיונם של מובילי חינוך, בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה שמפעילים כלים אלה ומהווה מרכז הפצה ליישום הרעיון המייסד לבתי ספר ולמוסדות חינוך אחרים.

יוסי בן אשר
ד"ר לילך ניישטט
פרופ' נמרוד אלוני

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יוסי בן אשר, מנהל המרכז לפדגוגיה מתבוננת בדוא"ל  Merchav.Hitbonenut@smkb.ac.il