נתיב חינוך מיוחד

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' נתיב חינוך מיוחד.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
ב'
מוזיקה בהיבט אישי
התפתחות רגשית חברתית
הוראה ולמידה בסביבות מתוקשבות
קריאה מודרכת
ג'
התנסות בהוראה
התנסות בהוראה
התנסות בהוראה
לשון
אנגלית
ד'
הכרת עולמו וצרכיו של הילד
הכרת עולמו וצרכיו של הילד
התפתחות סנסומוטורית
מבוא למחשבת החינוך המיוחד
הסיפור המקראי
מבוא לסוציולוגיה של החינוך
ה'
קורס בחירה
קורס בחירה
התפתחות שפה בגיל הרך
טבע בעונתו
מבוא למחשבת החינוך המיוחד
ו'