נתיב חינוך יצירתי

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' נתיב חינוך יצירתי.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
ב'
קורס בחירה
התפתחות קוגניטיבית
מוזיקה בהיבט אישי
קריאה מודרכת
התפתחות רגשית חברתית
מבוא לסוציולוגיה של החינוך
ג'
התנסות בהוראה
התנסות בהוראה
התנסות בהוראה
לשון
לשון
אנגלית
ד'
הכרת עולמו וצרכיו של הילד
הכרת עולמו וצרכיו של הילד
טבע בעונתו
מחשבת האומנות
ה'
תיאטרון בובות
תיאטרון בובות
מדרמה יוצרת לתיאטרון
התפתחות סנסומוטורית
ו'