נתיב דיאלוגי

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' נתיב דיאלוגי.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
ב'
התפתחות רגשית חברתית
התפתחות קוגניטיבית
תיגוף:קצב נגינה וקולות גוף
קריאה מודרכת
התפתחות שפה בגיל הרך
מבוא לסוציולוגיה של החינוך
ג'
התנסות בהוראה
התנסות בהוראה
התנסות בהוראה
לשון
אנגלית
ד'
הכרת עולמו וצרכיו של הילד
הכרת עולמו וצרכיו של הילד
הסיפור המקראי
התפתחות סנסומוטורית
הוראה ולמידה בסביבות מתוקשבות
ה'
לשון
אנגלית
טבע בעונתו
מבוא למחשבת החינוך המיוחד
ו'