תקצירים של קורסים עיוניים

מבוא לתולדות האמנות - שנה אי

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

אמנות המערב הטביעה חותמה על אמנים רבים במאה העשרים והעשרים ואחת, אשר מחד, נטלו ממנה מקורות השראה, אולם מאידך, התנגדו לה ויצאו נגדה. כך או כך, חשיבותה של אמנות המערב לאורך כארבעת אלפים שנות יצירה הינה מכרעת ומהווה נקודת מוצא לקורס זה. הקורס יציג נושאים מרכזיים בהתפתחות תולדות האמנות באירופה ובמזרח התיכון: מצרים, יוון, רומא, ימי הביניים, רנסנס, בארוק, ואמנות המאה ה- 19 – נאו-קלאסיקה, רומנטיקה, ריאליזם, אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם.
קורס חובה
קורס שנתי

טקסטים חזותיים בתרבות המערב שנה א'

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס עוסק בהרחבת סוגיות שונות בתולדות האמנות משלהי ימי הביניים עד לסוף המאה ה- 19, מתוך מטרה לפענח את היצירה כטקסט חזותי, ומאידך, לנתח טקסטים אודות היצירה. ניתוח יצירה יסתמך על שתי מתודות: איקונוגרפית – ניתוח יצירה באמצעות שימוש בעקרונות שפת האמנות ופיענוח סמלים וצפנים האופייניים לתקופה ולסגנונות השונים; איקונולוגית – הרחבת דרכי פיענוח היצירות להקשרים תרבותיים כגון מיתולוגיה, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה, באמצעות קריאת טקסטים בספרות מקור וספרות מחקר.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

נושאי הדיון: יצירות מתקופת המעבר מימי הביניים לרנסנס: ג'וטו, הסגנון הגותי הבינלאומי; הרנסנס בשיאו; הרנסנס הצפוני; בארוק הולנדי; פרקים באמנות העת החדשה (מאה 19).

יסודות בהבנת היצירה החזותית - שנה א'

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס עוסק בהרחבת סוגיות שונות בתולדות האמנות העתיקה, תוך הסתמכות על שתי מתודות: איקונוגרפית – ניתוח יצירה באמצעות שימוש בעקרונות שפת האמנות ופיענוח סמלים וצפנים האופייניים לתקופה ולסגנונות השונים; איקונולוגית – הרחבת דרכי פיענוח היצירות להקשרים תרבותיים כגון מיתולוגיה, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה, באמצעות קריאת טקסטים בספרות מקור וספרות מחקר.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

יסודות בהבנת שפת האמנות המודרנית - שנה א'

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן-קצב
 

השיעור ידון בדינמיקה האמנותית של האמנות בראשית המאה ה- 20 (דינמיקת האוונגרדים) עם תשומת לב להקשרים חוץ אומנותיים וזאת כדי להכיר את מאפייני האסתטיקה המודרנית וחיבורה של זו אל יסודות המחשבה המודרנית, קרי, הפילוסופיה והתרבות שיצרה המודרניות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

נדון בשאלות: ובקונפליקטים כגון: מודרניזם-מודרניות-נאורות, אוונגרד מול קיטש, סובייקט מול אובייקט, טבע מול תרבות, ראיה מול ידיעה, הקדמה הטכנולוגית מול הנוסטלגיה הרומנטית, הרציונליזם מול האקספרסיוניזם, תפיסת ההיסטוריה הלינארית מול המחזורית, המודע מול הלא-מודע ועוד.
 

אמן וחברה - שנה א'

מרצים:

הדס קידר

הקורס מיועד לחשוף בפני הסטודנטים ערוצי פעולה אמנותית, לצד יוזמות אוצרותיות ויזמות תרבותית, השוברות את הילת הקובייה הלבנה של הגלריה או המוזיאון ומבקשות לקחת חלק בחברה ובקהילה בה הן פועלות בהקשרים חברתיים ופוליטיים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס מיועד לחשוף בפני הסטודנטים ערוצי פעולה אמנותית, לצד יוזמות אוצרותיות ויזמות תרבותית, הקורס יבחן מהם הכלים של אמנות כזו ומהם האתגרים העומדים בפניה, תוך סקירת זרמים, תערוכות, פרויקטים, התאגדויות ופעולות חשובות שנעשו בתחום החל משנות ה-60 ועד היום בארץ ובעולם, ובחינת מושגים כגון ביקורת מוסדית, אמנות תלוית- מקום, מרחב ציבורי, אמנות מעורבת בקהילה, פרקטיקות השתתפותיות, אקטיביזם ועוד.

 

הבעה וכתיבה יצירתית - שנה א'

מרצים:

אסתי ג' חיים 

השיעור מורכב משילוב של כתיבה יצירתית וכתיבה עיונית. במהלך השיעורים יעסקו הסטודנטים בסוגות שונות של כתיבה יצירתית ובפיתוח יכולות הכתיבה והשפה. דרכי העבודה תהיינה חווייתיות תוך הרחבת הדעת והידע הלשוני, וקריאה וכתיבה של טקסטים יצירתיים ועיוניים. הסטודנט ירכוש ידע באוצר מילים ובתופעות נבחרות בעברית בת זמננו ויפתח מיומנויות כתיבה חווייתית מתוך מודעות להתנהגויות לשוניות בחינוך ובתרבות.
קורס חובה
קורס שנתי

השיח הפוסט מודרני באמנות: מדור ההיפים לעידן היאפים: סקס, בדיה ופוליטיקה שנה ב'

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן קצב

לקורס שתי מטרות: האחת היא להכיר את זרמי היצירה והמחשבה של התרבות הפוסט-מודרנית ואת ביטוייהם בעיצוב ובאמנות הפלסטית, השנייה הינה לבחון באמצעותם את התמורות שחלו
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

השיעור יקרא בעיניים פוסט-מודרניות את התהליך האמנותי שהחל לערער בשנות ה-70 על הנחות היסוד המודרניסטיות, והגיע לגיבוש של תודעה חדשה בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20.
נבחן מושגי יסוד אשר עברו שינוי מהותי בפוסט-מודרניזם, כגון: אוונגרד (האם מת או רק התחלף?), קיטש וקאמפ, הגדרת הסובייקט ויחסי סובייקט/אובייקט, תפיסת האמת והמטא-נרטיב, היחסים שבין ייצוג ומציאות, המדיה כשותפה ליצירת הסובייקט החדש, יסודות השיפוט האמנותי: עבר והווה. היחסים שבין האמנות העכשווית לעיצוב ולתרבות הפופולרית. חשיפה קיצונית של מין ואלימות יוצאי דופן, משמעותם ותהייה על סיבותיהם. האחר מול המרכז, אמנות של "מיעוטים":גזע, מגדר, והעדפה מינית.
 

תולדות הוידאו-ארט - שנה ב'

מרצים:

חן שיינברג

הקורס יבחן את הרקע ההיסטורי להיווצרותה והופעתה של אמנות הוידאו, את התפתחותה ההיסטורית מאמצע שנות ה-60 ועד ימינו דרך הזרמים השונים שהרכיבו אותה מאז ראשיתה. נבחן את התפתחות המדיום של הוידאו ארט דרך הפרספקטיבה של אמנות המיצג, תקשורת ההמונים והטכנולוגיה של הטלוויזיה, האמנות והקולנוע האוונגרדי. נבחן את עבודתם של מספר אמני וידאו בולטים תוך כדי ניתוח האסתטיקה והאידיאולוגיה של יצירותיהם.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

אמנות ישראלית - שנה ב'

מרצים:

הדס קידר

הקורס מתמקד בהכרת המגמות העיקריות באמנות הארץ-ישראלית והישראלית מראשית המאה ה-20 ועד היום. תיערך היכרות עם אמנים מרכזיים של האמנות הארצישראלית והישראלית, תוך שימת דגש על הבנת ההקשרים האידיאולוגיים וההיסטוריים של האמנות הישראלית והבנת ההקשרים האמנותיים והזיקות בין האמנות הישראלית לאמנות הבינלאומית. במסגרת הקורס יערך גם ביקור מודרך בתערוכה עכשווית של אמנות ישראלית.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

לנענע את העריסה... ואת המערכת: מגדר וזהות באמנות

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן קצב
 

המפגש בין מגדר, אמנות ועיצוב מאפשר ליישם חשיבה ביקורתית בנוגע לתהליכים הקושרים חשיבה אסתטית ומהלכים סוציו-תרבותיים. מטרת השיעור הינה כפולה: המטרה האחת הינה לאפשר לסטודנטים חשיבה ומבט ביקורתיים על תהליכים לימודיים, אמנותיים וחברתיים, בהם הם מתנסים במהלך הלימודים ולאחר מכן.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

המטרה השניה הינה התמודדות חדשה עם יחסי זהות ויצירה ומתוך כך עם יחסי "אני" ו"האחר" ("האחר" החיצוני והפנימי) מכיוון שהבסיס המגדרי ישמש אותנו כבסיס לדיון רחב יותר בשאלת "האחר".
במהלך השיעור נברר מושגי יסוד רלוונטיים לשיח הפמיניסטי המוקדם (המודרני) והמאוחר (הפוסט-מודרני) - ואולי נסייע בידי הסטודנט/ית להתמקם מול השאלה :"האם אני פמיניסט/ית".
 

כתיבה אקדמית בלימודי אמנות - שנה ב'

מרצים:

ד"ר דורית ברחנא-לורנד

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנות בסיסית בכתיבה אקדמית תוך כדי דיון בסוגיות בתיאוריה של האמנות. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו ויתנסו בקריאה ביקורתית של טקסטים אקדמיים ובכתיבה אקדמית. הטקסטים עוסקים בחוויות אסתטיות ובמאפיינים של יצירות אמנות חזותית. הקורס בנוי במתכונת של סדנה. נלמד כיצד לפתח רעיון בחיבור אקדמי, מעניין ראשוני שעולה בקריאה בטקסט ועד דיון רחב המציג קו טיעון ברור ביחס לטקסט המקור.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות בתרבות חזותית - שנה ג'

מרצים:

סיון שטאנג

המבט הוא פוליטי ופעולת ההתבוננות היא פעולה פוליטית. מחקרים מתחום התרבות החזותית חשפו את הראיה כצורה של כוח, אשר יכול להיות מדיר, ממוגדר או מוגזע, וזיהו את הדרכים בהם טכנולוגיות מבט שונות, הפכו את הגוף עצמו למכשיר של ראיה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס יחשוף את התלמידים לתכנים, למושגי היסוד ולהוגים המרכזיים שעיצבו בשנים האחרונות את דיסציפלינת לימודי התרבות החזותית. בין הנושאים: *בחינת ההבדלים המרכזיים בין דיסציפלינת תולדות האמנות לשדה התרבות החזותית. *חשיפת יחסי הכוח המוסווים והגלויים ביצירות אמנות מוכרות. *קריאה של דימויים כחלק מן השיח העכשווי של פוליטיקת הזהויות, כחלק מיחסי כוח ומשטרי מבט. *פיתוח ההבנה שגם לראיה וגם לדימוי הניראה יש היסטוריה, גיאוגרפיה ופוליטיקה שיש להיות מודעים אליהן. *תפישת השדה החזותי שאליו נחשף מבטינו כשדה פלורליסטי, במובן של שלילת סמכות, ורב כיווניות *תפישת המוזיאון המודרני באופן ביקורתי.
 

סיורי גלריות וכתיבה ביקורתית - שנה ג'

מרצים:

אורית בולגרו

הקורס כולל ביקורי שטח בגלריות, מוזיאונים וחללים אלטרנטיביים ופגישות עם אוצרים ואמנים הפעילים בשדה. במהלך הקורס מקבלים הסטודנטים תרגילי כתיבה ביקורתית וקוראים ביקורות אמנות ומאמרים הקשורים לתערוכות שראו. מטרת הקורס ללמד את הסטודנטים מושגים בשיח האמנותי והאוצרותי, ולהכיר להם את מאחורי הקלעים של עולם האמנות העכשווי ואת תהליכי העבודה של הדמויות המובילות אותו דרך מפגש בלתי אמצעי עם הכוחות הפועלים בשדה. בנוסף מטרתו לפתח חשיבה ביקורתית וללמוד מושגי יסוד בכתיבה על אמנות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תיאוריה וביקורת בשיח האמנותי - שנה ב'-ג'

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן קצב

מטרת הקורס להעניק לסטודנט כלים מתודולוגיים וביקורתיים לקריאה עכשווית של האמנות. נקודת המוצא של השיעור הינה דיון באמנות כשדה של פרשנויות ולא כרצף של עובדות. נכיר כמה סוגי-שיח ונבחין בין השיח המודרניסטי הדן באמנות כגוף אוטונומי לבין סוגי שיח אחרים אשר מניחים פעילות גומלין בין תחומי דעת, חברה ופרקטיקה חוץ-אמנותיים לבין האמנות. נאבחן את צמיחתן של התיאוריות הביקורתיות על רקע הקונטקסט הסוציו-פוליטי והתרבותי של כל אחת מהן, ונחלץ מכך משמעויות רלוונטיות לדיון.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות בצילום עכשווי - לשנים ג'-ד'

מרצים:

יאיר ברק

קורס תיאורטי ובו גם תרגום מעשי לסוגיות ביקורתיות בצילום העכשווי. הקורס מפגיש את הסטודנט עם גישות תיאורטיות בתחום הצילום העכשווי ותומך, באופן עקבי, בתהליכים הנמצאים בין התיאוריה לפרקטיקה של הצילום המושגי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

אמנות מזרחית - לשנים ג'-ד'

מרצים:

קציעה עלון

הקורס מבקש להתמקם בנקודה המצליבה בין אמנות פלסטית ואתניות, בישראל. נפענח את ההגדרות השונות למזרחיות לעומת אשכנזיות, ונבחן את הגורמים לתפיסה האירופוצנטרית שהייתה משוקעת בבסיס הדעת התולדות אמנותי בישראל, כפי שהראה מאמרה הקלאסי של שרה חינסקי. כיום מתחולל שינוי אדיר מימדים בתפיסת הדיסציפלינה את עצמה, שבא לידי גילום מרשים כבר בבינאלה שאצר אוקוי אנביזור. נבחן שלל יצוגים, ונתמקד במיוחד ביצוגים ממוגדרים ובאופן שבו מוצגות הגבריות והנשיות על ציר האורך האתני.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

סוגיות בצילום עכשווי - לשנים ג'-ד'

מרצים:

מרצה: יאיר ברק

קורס תיאורטי ובו גם תרגום מעשי לסוגיות ביקורתיות בצילום העכשווי. הקורס מפגיש את הסטודנט עם גישות תיאורטיות בתחום הצילום העכשווי ותומך, באופן עקבי, בתהליכים הנמצאים בין התיאוריה לפרקטיקה של הצילום המושגי.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

על הזיכרון - לשנים ג'-ד'

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן קצב

מטרת השיעור להקנות חשיבה ביקורתית על מושג הזיכרון ודרך הבנייתו אצל הפרט והחברה. נערוך מסע היסטורי המגלה את יחסה של התרבות והחברה לזיכרון בכל תקופה ותקופה, נדון בסוגיות הקשורות בזיכרון בדוי ומדומיין ונכיר אמנות החושפת את הקשר ההדוק ורב השנים בין הבניית הזיכרון וייצוגים אמנותיים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

נבדוק את הצרוף "טבע-תרבות" דרך זוית- ראייה מרקסיסטית, פסיכואנאליטית, פמיניסטית, אקולוגית, פוסט-סטרוקליסטית ופוסט-קולוניאלית תוך ניסיון לבחון מחדש את האמנות והעיצוב ומוסדותיהם מתחילת המאה הקודמת ועד היום.
חלקו השני של הקורס מיועד לדיבייטס בין קבוצות סטודנטים המציגים קונפליקטים ודילמות עכשוויות בנושאים אקולוגיים.

סמינריון "האני והאחר" – יצור ויצוג זהויות בתרבות - שנה ד'

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן קצב

מטרת הסמינריון המחקרי היא ללוות את פרויקט הגמר ולחזק אותו ביסודות של תיאוריה וביקורת. הסמינר ידון במושגים הפוסט-מודרניים של "המרכז" ו"האחר" כעמדות של כוח, הבדל, ניגוד, שליטה ואפליה. בבסיס הדיון תעמוד בעיית הדיכוטומיה והבינאריות של המחשבה המערבית, הרואה את הסובייקט והאובייקט ביחסי ניגוד, אשר ממנו צומחים שאר הניגודים. ניעזר בתיאוריות של דרידה, פוקו, לאקאן, אדוארד סעיד, הלן סיקסו, ג'ודית באטלר, יוליה קריסטבה ואחרים/ות בנושא זה. שאלת "האחר" תעלה על רקע הקונפליקטים העיקריים בחברה הישראלית.
קורס חובה
סמינריון שנתי

סלון המסורבות - שנה ב

מרצים:

ד"ר הדרה שפלן קצב

קורס חובה המנסה לתקן את הלימוד החסר  של תולדות האמנות ע"י לימוד של האמניות הרבות שפעלו בהיסטוריה המערבית. הקורס מכניס את האמניות למפה האמנותית בקונטקסט היסטורי, פוליטי, כלכלי, תרבותי ופילוסופי.
נלמד את הסיבות להיעלמותן של האמניות מהמפה האמנותית, נדון בסוגיות שונות הכרוכות במעמד הנשים (מונותיאיזם, שיטת "התיאור הנכון" ברנסנס, נאורות, קפיטליזם...), דימוין באמנות והשפעתו על יצירתן, וכן נסקור את פועלן וחייהן של אמניות מפתח מהמאה ה-15 ועד לסוף המאה ה-19.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי