שיעורי חינוך

הוראה ולמידה - שנה אי

מרצים:

ד"ר שוש סיטון

הקורס עוסק בתיאוריות עכשוויות הדנות במושגים ובשיקולי הדעת הפדגוגיים והדידקטיים המקובלים כיום בתחום החינוך, ההוראה והלמידה. דגש מיוחד יינתן לדיון בנושאים: 1. אינטליגנציות מרובות, קונסטרוקטיביזם, יצירתיות. 2. הוראת האמנות בעידן הפוסט מודרני.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות בעבודת המחנך - שנה אי

מרצים:

זהבה ברקני

ייחודו של הקורס בכך שהוא בוחן את תפקיד המחנך כאמן יוצר בחלל הכיתה. הקורס יעסוק בחקירת המושג חינוך דרך התבוננות ולמידה של סוגיות מרכזיות בעבודת המחנך מול הילד, מהו חינוך וכיצד נתפש המושג אצל המשתתפים. מהן מטרות החינוך הראוי, והאם, למשל, אפשר ליצור למידה מתוך חופש?
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

כמו כן הקורס ייתן כלים באמנות החניכה האישית ופיתוח סמכות דיאלוגית (לא סמכות מפקחת ושופטת) דרך הכרות עם למידה פלורליסטית כפלטפורמה ליצירת כיתה מאפשרת.
מטרת הקורס לסייע לסטודנטים ליצור דיאלוג פנימי וחיצוני המפתח עמדה אישית כלפי העולם החינוכי- חברתי- תרבותי כשההתמקדות היא בשתי נקודות עיקריות: חינוך ואמנות הקולנוע.
 

מבוא לפילוסופיה של החינוך - שנה אי

הקורס דן ביסודות הפילוסופיים של החינוך האסתטי, דרך הכרות עם עמדות בולטות בתחום זה בהיסטוריה של מחשבת המערב
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

קריאה מודרכת בטקסטים ביקורתיים (אוריינות אקדמית) - שנה אי

תרגול בקריאת מאמרים אקדמיים בנושאים של אומנות וחינוך ובכתיבה אקדמית.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לתיאוריות של החברה והתרבות - שנה אי

הקורס מקנה יסודות ראשונים של חשיבה על אומנות וחינוך מנקודת מבטן של הסוציולוגיה ותיאוריות של ביקורת התרבות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

פסיכולוגיה של הוראה ולמידה - שנה אי

הקורס יעסוק בתהליכים הפסיכולוגיים, הקוגניטיביים והרגשיים העומדים בבסיס תהליכי ההוראה- הלמידה. במהלכו, יוקנו מושגי יסוד מתוך תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות בתחום.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

פיתוח חשיבה בהוראת האמנות: זהות / מעמד הסובייקט - שנה ב'

מרצים:

מאשה יוזפפולסקי

פיתוח גישות תיאורטיות, ביקורתיות ואקספרימנטליות כלפי התהליך היצירתי מתוך הכרה של תורות אסתטיות מרכזיות ומתוך התבוננות במהלכים קרדינליים של התפתחות השפה האמנותית העכשווית החל משנות ה-70 של המאה ה-20, עבור אל אמנות המאה ה-21. בנייה ופיתוח תהליך יצירתי עצמאי וביקורתי במטרה לכונן "עמוד שדרה" קונספטואלי, תוך התייחסות אל סטרוקטורות של זרמים אמנותיים מרכזיים באמנות המודרנית ואל קריסתן, הופעת הפוסטמודרנה וההתמודדות עם עשייה בעולם עתיר מידע ותקשורת.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

אימוני הוראה - שנה ב'

מרצים:

זהבה ברקני 

מטרת ההתנסות בבית הספר היא שילוב של אמנות וחינוך בפרויקטים הבית- ספריים ופיתוח זהות מקצועית כמחנכים. הסטודנט יתנסה במהלך השנה בבית הספר המאמן בהוראה במרכז האמנות במפגש שבועי בן 4 שעות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בשעתיים הראשונות הסטודנטים יוצרים מפגש עם קבוצת ילדים דרך תרגיל באמנות ובשעתיים הנוספות מתרחשת למידה על ההתנסות עם הילדים תוך כדי העלאת מקרים לבירור ולימוד. כל זוג סטודנטים מלמד קבוצת ילדים. המפגש כולל היכרות, תרגיל באמנות ושיח עם הילדים תוך כדי עבודה. בסוף כל מפגש מתקיימת תערוכת תוצרים. כל חודשיים הסטודנטים אוצרים תערוכה מעבודות הילדים.
 

גישות א' בהוראת מקצוע האמנות - - שנה ב'

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס עוסק בהמחשה, הלכה למעשה, של אופני הוראת האמנות במסגרת התיכונית. במהלך הקורס תיערך סקירה מקיפה של תכניות הלימודים השונות, ויילמדו שיטות שונות של הוראה, יצירת מערכי שיעור, הקניית חומר ובניית סיורי גלריות. כמו כן יידון בהרחבה תפקידו של המורה כסמכות אינטלקטואלית בכיתה. מחצית הקורס תוקדש לדיון פרונטלי, ואילו מחציתו השניה תוקדש לתרגולי מצגות פרונטליים על ידי המשתתפים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת הלמידה וניהולה – אמנות - שנה ג'

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס עוסק בהיבטים השונים של הערכה וניהול הלמידה ותוצאותיה, מתוך הנחת יסוד לפיה הקניית כלים לאומדן הישגים וביצועים עשויים להקנות יכולת להערכה אישית והערכת לומדים. הקורס יחדד את אופני ההתבוננות הביקורתית ביצירת אמנות של אמנים בוגרים ושל לומדים; יוקנו מיומנויות של הערכה בקריאה וכתיבת טקסטים ועמידה בפני קהל, וכן, יוקדש פרק מיוחד להערכה באמצעות בחינה: דיון בסוגים שונים של בחינות, אופני חיבור בחינה עיונית; בחינת הגמר באמנות (הבגרות המעשית) – הערכה וביקורת.
קורס חובה
קורס שנתי

גישות בהוראת האמנות - שנה ג'

מרצים:

שרון שפלן לזר

הקורס מוקדש לפיתוח שלושה היבטים שונים אך מקבילים בעבודת המורה לאמנות: הרחבת תחום הדעת של הוראת האמנות דרך מחקרים עכשוויים ומאמרים וחשיפת המקור האידיאולוגי והפוליטי של הקשר בין חינוך לאמנות בישראל ובעולם. | היכרות מעמיקה עם הלימודים העיוניים של תולדות האמנות בתיכון על ידי הטמעת מושגי הליבה של שתי תוכניות הלימודים באמנות הנילמדות כיום בבתי ספר תיכוניים. | נתינת גיבוי לסוגיות בעבודת השטח בסדנה המעשית וליבון בעיות שיעלו באופן רציף מההתנסות בשטח.
קורס חובה
קורס שנתי

התנסות מעשית בהוראה - שנה ג'

מרצים:

שרון שפלן לזר

במסגרת ההתנסות המעשית הקימו הסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ג מגמת אמנות פלאסטית בתיכון ביאליק- רוגוזין בדרום תל אביב. המגמה, הכוללת ארבע סדנאות עבודה לכיתות ז- י"א מופעלת על ידי הסטודנטים בתחומי רישום ציור ופיסול.
קורס חובה
קורס שנתי

העבודה עם אוכלוסיית בית הספר המורכבת רובה ככולה מילדי מהגרי עבודה, פליטים ועובדים זרים מזמנת לסטודנטים היכרות מרתקת ורבת משמעות עם בני נוער וצורות תרבות חדשות.
עבודה מסוג זה כורכת את העשייה האמנותית והחינוכית עם עשייה אקטיביסטית מובהקת והופכת את החינוך לאמנות לפלטפורמה למודעות ולשינוי חברתיים.
 

סמינריון חברתי - שנה ג'

סמינריון מסכם של לימודי חינוך בהדגשת המשמעות החברתית והערכית של המעשה החינוכי. הסטודנטים יכתבו עבודת חקר בתחום החינוך ביחס לפעילות חינוכית-חברתית שיבצעו במהלך שנת הלימודים.
קורס חובה
סמינריון שנתי