הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל וציון משולב

 

ציון משולב הוא חישוב של ממוצע בין ממוצע הבגרות המשוקלל לציון המבחן הפסיכומטרי. ניתן לחשב את הציון המשולב בעזרת מחשבון ממוחשב או באופן ידני:
כניסה למחשבון לחישוב ציון בגרות משוקלל וציון משולב

להלן הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל וציון משולב באופן ידני:
1.ציון בגרות משוקלל
ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על ציונים ומספר יחידות הלימוד במקצועות האלה:
א. תנ"ך*
ב. אזרחות
ג. אנגלית
ד. מתמטיקה 60 ומעלה.
ה. הבעה עברית
ו. היסטוריה (כולל תולדות עם ישראל)
ז. מקצועות נוספים שאינם ברשימה זו, שנלמדו בהיקף של 4 יח" ל לפחות וציונם 60 ומעלה, ומוסיפים לממוצע.
2. חישוב ציון
א. אם הציון במקצועות מתמטיקה ואנגלית הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:
4 יח"ל- יש להוסיף 12.5 נקודות
5 יח"ל- יש להוסיף 25 נקודות.
ב. אם הציון במקצועות אחרים הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:
4 יח"ל- יש להוסיף 10 נקודות
5 יח"ל- יש להוסיף 20 נקודות.
ג.ממוצע ציון הבגרות המשוקלל שווה לסכום הכפולות של ציוני הבגרות המשוקללים במספר יחידות הלימוד, מחולק בסך כל יחידות הלימוד.
* ערבית במגזר הלא יהודי

דוגמה לחישוב ציון בגרות משוקלל:

ציוני בגרות יח"ל ציון
תנ"ך* 2 68
ספרות** 5 84
צרפתית** 5 83
היסטוריה* 2 70
הבעה עברית* 2 85
 אנגלית**  5  72
 מתמטיקה*  3  91
 אזרחות* 1  69

* ציוני חובה שנלקחו בחשבון
** יש להוסיף נקודות לפי סעיף 2 ב'
3.כיצד לחשב את ציון הבגרות המשוקלל
א. יש להוסיף לציון בספרות 20 נקודות לפי סעיף 2 ב'
ב. יש להוסיף לציון באנגלית 25 נקודות לפי סעיף 2 א'
ג. יש להכפיל כל ציון במספר יחידות הלימוד של המקצוע ולסכם את הכפולות הנ"ל.
ד. יש לחלק את הסכום בסך כל יחידות הלימוד שנלקחו בחשבון.
 

כיצד לחשב את ציון הבגרות המשוקלל

לפי דוגמה זו ציון הבגרות המשוקלל הוא 92.32

4 . כיצד לחשב את הציון המשולב
א. לחשב את ממוצע הבגרות המשוקלל
ב. להמיר את ממוצע הבגרות המשוקלל לציון בסולם הפסיכומטרי בהתאם לנוסחה שלהלן:

ממוצע הבגרות המשוקלל לציון בסולם הפסיכומטרי

ג. לחבר את ממוצע בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי עם ציון הבחינה הפסיכומטרית ולחשב ממוצע רגיל. הממוצע המתקבל הוא הציון המשולב הקובע לגבי סף הקבלה.
לדוגמה: אם ממוצע בגרות משוקלל שווה 91 אז ממוצע בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי שווה:

ממוצע בגרות משוכלל


ואם הציון בבחינה הפסיכומטרית שווה 550 אז הציון המשולב הוא :

ציון המשולב בפסיכומטרי
ב. טבלת המרה של ציוני פסיכומטרי לציוני סף: (למועמדים בעלי ציון סף משנים קודמות)

פסיכומטרי סף פסיכומטרי סף פסיכומטרי סף
 440-436  80  446-441  81  452-447 82 
 458-453  83  464-459  84  470-465 85 
 476-471  86  483-477  87  490-484  88
497-491 89 504-498 90 512-505 91
520-513 92 528-521 93 537-529 94
546-538 95 555-547 96 564-556 97
573-565 98 582-574 99 591-583 100
600-592 101 609-601 102 618-610 103
627-619 104 636-628 105 645-637 106
654-646 107 663-655 108 672-664 109
681-673 110 690-682 111 699-691 112
708-700 113 717-709 114 726-718 115
735-727 116 744-736 117 753-745 118
754-762 119 771-763 120 800-772 121

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200