מתכות- פעילויות

משחקים

 

הפקת

מתכות

 

עיבוד

מתכות

 

מסגים

 

תכונות

מכניות

 

תכונות

פיסיקליות

 

תכונות

כימיות

 
תהליכי בעירה

 

 

 

מה בוער?

1.  לפניך מספר חומרים:  פחם, זכוכית, אבן, כוהל, מים, ברזל, חול, צמר-גפן, סוכר, שמן, עץ, נר  

     פראפין, נפט גולמי, קרוסין ( נפט) , סודה לשתייה, חומץ, נייר .

    הדלק את מבער הגז.

       א.         בעזרת כפית השריפה ( עבור הנוזלים ) או המלקחיים ( עבור המוצקים ) קרב את החומרים השונים אל להבת מבער-הגז.

       ב.         האם ראית אור, להבה, או עשן?

        ג.          רשום את תוצאות הניסוי.

חומר שמסוגל לבעור נקרא חומר בעיר.  חומר שנדלק בקלות נקרא חומר דליק.

·        מיין את החומרים שבדקת לבעירים, דליקים, ושאינם בעירים.

2.       מה בקליפה?

א.      הדלק נר.

ב.      קפל קליפת תפוז, לחץ עליה והתז לכיוון להבת הנר, מה קורה?  איזה חומר בקליפה גורם לתופעה זו?

3.       האם ברזל בוער?

א.      הדלק נר, קרב מסמר ברזל אל הלהבה וצפה במתרחש.  האם הברזל בוער?

ב.      קרב ללהבה מעט צמר ברזל ( צמר פלדה ) , האם הברזל בוער?

              נסה להסביר את ההבדל בין שלושת הניסיונות.

 

 

מה דרוש לבעירה?

כבר ידוע לנו שלבעירה דרוש חומר בעיר.  אם נתבונן סביבנו, נגלה חפצים רבים העשויים מחומרים בעירים:  השולחן עשוי מעץ, הספר עשוי נייר, בגדינו עשויים אריגי-כותנה וצמר, אך ברגע זה הם אינם בוערים.  מדוע אינם בוערים? מה צריך לעשות כדי שתהיה בעירה?

1.       דרכים להבערת נייר.

נייר הוא חומר בעיר.  נניח נייר על מגש מתכת.  הנייר אינו בוער.  נראה כמה דרכים אפשריות להבערת הנייר.

       א.         הדלק גפרור וקרב את הלהבה בזהירות לנייר שעל המגש.

       ב.         הנח פיסת נייר על מחבת מעל מבער- גז בוער.

        ג.          הנח פיסת נייר על כירה חשמלית לוהטת או מגהץ חם.

מה צריך לעשות בכדי שחומר יבער?  האם אתה מכיר שיטות נספות להצתת נייר?

2.       מה עוד דרוש לבעירה?

מלבד חומר בעיר והצתה מה עוד דרוש לבעירה?

       א.         קח שתי פיסות נייר זהות וקמט אותן.  הנח כל פיסה על רשת חרסינה.

       ב.         הצת את שתי פיסות הנייר בו זמנית.

        ג.          הפוך כוס זכוכית גדולה   על אחת מפיסות הנייר הבוערות.  השאר את פיסת הנייר השניה בוערת על רשת החרסינה, ללא כיסוי.  מה קרה לכל אחת מפיסות הנייר?  מדוע?

       ד.           על פי התוצאות, מה עוד דרוש לבעירה?

       ה.         הנח נר על תחתית כוס, וצוק מעט מים ( שלא יגיעו לגובה הנר).  הדלק את הנר והחזק מעל הלהבה משורה או כוסית מכוילת, הפוכה, כך ששפת המשורה תהיה שקועה עט במים.

        ו.          המשך להחזיק את המשורה עד שהנר יכבה והמים יעלו במשורה.  מדוד את כמות המים.

            את המקום של מי תפסו המים?

 

השלם:  לבעירה דרושים שלושה תנאים- חומר בעיר, _____________ ו- ________.

 

תוצרי הבעירה של חומרי דלק פחמימניים.

גז בישול, נפט, בנזין ושעווה הם חומרים פחמימניים הבנויים מאטומים של פחמן ( C )

ומימן ( H ) בלבד.  בניסוי זה נמצא מהם התוצרים המתקבלים בבעירה של פחממנים.

א.   לפניך צלחת פטרי שבתוכה קבוע נר.   הדלק את הנר והחזק כוסית יבשה הפוכה מעל הלהבה. 

·        לאחר כדקה תוכל להבחין בערפל של לחות בתוך הכוסית.  נגב את הלחות בנייר קובלט כלורי כחול.  האם חל שינוי בצבע הנייר במקומות שבהם נספגו טיפות הנוזל?  אם כן מהו?

·        על מה מעיד השינוי בצבע הנייר?

ב.      מזוג תמיסת מי סיד צלולים  לצלחת הפטרי.

       הדלק את הנר וכסה אותו בכוס.  המתן מספר דקות.   האם חל שינוי בצבע תמיסת מי הסיד? 

       על מה מעיד שינוי זה?

סכם, מהם תוצרי הבעירה של הפחמימניים.

מדוע נפלטים גם אדי מים מן המפלט של מכונית?

גם גופינו בוער:

*  מזוג מי סיד למבחנה , נשוף למבחנה דרך קשית.  מה קרה למי הסיד, מדוע?

 


בעירה שלמה ובעירה חלקית.  

א.      הדלק מבער גז והסתכל בצבע הלהבה.

       בעזרת אטב החזק לוח זכוכית מעל ללהבה והמתן  כחצי דקה.  התבונן בלוח הזכוכית, האם

        חל  בו שינוי הנראה לעין.        

ב.      סגור את פתחי האוויר שבבסיס המבער, כך שיישאר רק מעבר צר ביותר לאוויר.  האם חל

       שינוי בצבע הלהבה?  מהו השינוי?  החזק לוח זכוכית מעל ללהבה והמתן.  מה קרה ללוח

      הזכוכית?  איזה חומר הצטבר עליו ?ממה לדעתך נובע ההבדל בין הבעירה הראשונה לשניה.       

 בשני המקרים השתמשנו באותו חומר דלק ( גז בישול ) ובאותו מבער.  אך בניסוי ב' לא הגיעה כמות מספקת של חמצן אל חומר הדלק והתרחשה בעירה חלקית.  בבעירה חלקית נוצר בנוסף לפחמן הדו-חמצני והמים ם גם הגז המסוכן פחמן חד-חמצני ( CO ) וחלקיקי פיח.

*שהייה ממושכת בחניון כלי-רכב תת קרקעי פעיל מאד גורמת לסחרחורת ולפעמים לבחילה.  מדוע?  *על מה יש להקפיד מבחינה בטיחותית בימים קרים, כאשר מפעילים תנורי חימום של נפט או גז בחדר המגורים?

 

 

 

 

 

זיהום אוויר

 

 

 

 

למרות היות האוויר משאב חיוני לאדם לחי ולצומח אנו מרבים לזהם אותו במישרין ובעקיפין. אוויר מזוהם הוא אוויר המכיל חומרים שונים כגון גזים, אדים, חלקיקי אבק ועשן בכמויות העלולות לגרום נזק לאדם ולחי.

מזהמי האוויר העיקריים הם:  גופרית דו-חמצנית, תחמוצות חנקן, פחמן חד-חמצני, פחמן דו-חמצני, חלקיקי פיח, אבק, חלקיקי מתכות כבדות ערפיח ועוד.

גורמי הזיהום העיקרים הם:  שרפת דלק, תהליכים תעשייתיים ופעילות חקלאית

 

 

א.  הפיח הנוצר בשריפה

1.       הדלק נר ועקוב אחר בעירתו, האם ניתן להבחין בעשן העולה מן הנר?

2.       בעזרת אטב עץ החזק לוח זכוכית מעל הנר בוער.

3.       מה קרה לזכוכית?  מה ניתן ללמוד מכך על מה שקורה לאוויר כתוצאה משריפת חומרי דלק שונים?

 

ב.  כמות האבק בסביבתנו

1.       בחר שלוש פינות בביתך, גש אליהן כבה את האור והדלק פנס.  האם אתה רואה חלקיקי מוצק?  האם ניתן למיין את החלקיקים לסוגים שונים על-פי גודלם, צורתם וכו'. 

2.       הצמד לפתח שואב אבק נייר סינון והפעל את השואב במקומות שונים בבית.  השווה את גודל וכמות החלקיקים שהצטברו על נייר הסינון במקומות שונים בבית.

3.       מרח וזלין על צדו האחד של נייר סינון.  הנח חתיכות נייר במספר מקומות שונים בסביבתך, כגון על אדן החלון, ליד כירת הגז ליד דלת הבית ליד הכביש וכו'

4.       כעבור שעתיים בדוק מה קרה לניירות הסינון, ציין בטבלה את מידת זהום האוויר על פי כמות האבק שהצטברה והסק מסקנות.