תקנון אקדמי

 

בתקנון האקדמי תוכלו למצוא מידע אודות הניהול האקדמי של המכללה, כפי שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובו למשל: מבנה אקדמי של המכללה, מינוי בעלי תפקידים, ועדות המכללה וכדומה.

התקנון האקדמי נכתב בראשית 2008 ועודכן על ידי המועצה האקדמית בראשית 2010.

תקנון הסגל האקדמי מנסח את חובותיו וזכויותיו האקדמיים של המרצה במכללה.