הנהלת המכללה

 
פרופ' ציפי ליבמן 
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה
צאלה יפה
צאלה יפה, מנכ"לית המכללה
דר' יהודית וינברגר
ד"ר יהודית וינברגר, רקטור המכללה
דר' אירית לוי פלדמן
ד"ר אירית לוי-פלדמן, דיקנית הפקולטה לחינוך
דר' אילנה אבישר
ד"ר אילנה אבישר, דיקנית הפקולה למדעים
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה
דר' טלי גביש
ד"ר טלי גביש, דיקנית הפקולטה לאמנויות
פרופ' נמרוד אלוני
פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם
שבי גוברין
שבי גוברין, ראש בית הספר ללימודי תעודה
מוטי זכר
מוטי זכר, סמנכ"ל כספים
חגית אלוני
חגית אלוני, סמנכ"לית משאבי אנוש
עדנה נעמן
עדנה נעמן, מנהלת הספריה ומשעול
יוסי בן אשר
יוסי בן אשר, ראש מנהל אקדמי
איריס קריא
איריס קריא, ראש מערך השיווק
יואב וולף
יואב וולף, ראש מנהל טכנולוגיות ומערכות מידע
צדוק לילה
צדוק לילה, מנהל תפעול
דר' חנה אבני-שיין
ד"ר חנה אבני-שיין, דיקנית הסטודנטים
דר' דובי וייס
ד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית
דוד טל
דוד טל, מבקר המכללה